Міністерство фінансів України затвердило зміни до форми та порядку складання Звіту про контрольовані операції (наказ від 28.04.2017 р. № 4681).
Зокрема, передбачені наступні зміни у формі Звіту:
  • додаток до Звіту, в якому розкриваються дані про контрольовані операції, доповнено новою графою 25 «Сторона, що досліджується». У випадках, якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, зазначається “1”, якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях, зазначається “0”;
  • в Інформації про пов’язаних осіб деталізовановідомості щодо структури володіння платника податків та його контрагента, що є стороною контрольованих операцій.

У Порядку заповнення Звіту, зокрема уточнено, що у випадку здійснення операцій з пов’язаною особою – нерезидентом через ланцюг непов’язаних осіб (пп. 39.2.1.5 ПКУ), у графі 2 Звіту як сторону контрольованої операції слід зазначати найменування такого нерезидента. Разом з тим, у додатку до Звіту, в якому розкриваються дані про контрольовані операції, слід наводити інформацію щодо операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) із залученою непов’язаною особою.

Якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, у графі 17 «Кількість» додатку до Звіту зазначається сума відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції, у валюті контракту.
У графі 23 додатку до Звіту вказується цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій) у відсотках.
У випадку, коли показник рентабельності обчислюється для сукупності контрольованих операцій (пп. 39.3.8 ПКУ), здійснених платником протягом року, але згідно Порядку інформація про таке групування не може бути відображена одним рядком, відповідний показник рентабельності (графа 22) та його цифрове значення (графа 23) зазначаються у кожному з рядків, які відображають сукупність таких операцій.
Також в п. 3 Порядку заповнення Звіту закріпили норму згідно якої, якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. 
 1Набрав чинності 16.06.2017 р.