Починаючи з 2017 року у разі здійснення контрольованих операцій за форвардним або ф’ючерсним контрактом порівняння цін може бути проведено на підставі інформації про форвардні або ф’ючерсні ціни на дату найближчу до дати укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту. Аналогічно, у випадку імпорту/експорту біржових товарів на підставі форвардних або ф’ючерсних контрактів можуть аналізуватись біржові котирування відповідного товару за декаду, що передує даті укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту (пп. 39.2.1.3, пп. 39.3.3.3 ПКУ).

Вказані норми можуть бути застосовані платником податків за умови повідомлення податкового органу про укладення відповідного форвардного/ф’ючерсного контракту протягом 10 робочих днів з дня його укладення.

Міністерство фінансів України наказом № 405 від 04.04.2018 року (на зміну наказу № 6311) затвердило нову форму Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту та розробило Порядок подання такого Повідомлення (надалі – Повідомлення).

В такому Повідомленні необхідно буде відображати інформацію щодо характеристики базового активу, код товару згідно з УКТЗЕД, кількість (з можливими відхиленнями), одиницю виміру, ціну за одиницю виміру, валюту та загальну вартість контракту, умови поставки згідно з Інкотермс та терміни виконання.

Повідомлення направляється засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

У разі укладання декількох форвардних або ф’ючерсних контрактів платники податків подають Повідомлення щодо кожного контракту окремо.

Зазначений наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.


________________

1 Наказ Міністерства фінансів України від 03.07.2017 р. № 621 «Про затвердження форми Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту», чинний від 12.09.2017 р.