Перед власником бізнесу зазвичай постають два основні завдання підвищення вартості активів (капіталізації) компанії та збільшення рівня їхньої ліквідності. З урахуванням цього розробляється стратегія розвитку та визначаються задачі менеджменту. Про ефективність їх втілення свідчить виконавча звітність, яку власник отримує наприкінці відповідного періоду. Але в ній можуть бути приховані проблеми, які, якщо їх не виявити вчасно, здатні поставити під удар майбутнє компанії.


Фінансовий аудит — це перевірка фінансових звітів компанії. Зазвичай на замовлення керівництва компанії її проводять сторонні аудитори, які здатні забезпечити потрібний рівень об’єктивності.


Мета аудиту — надати правдиву та точну інформацію щодо стану компанії, на основі якої надалі будуть ухвалюватись важливі рішення. Результати перевірки дозволяють:

 • визначити наявний фінансовий стан компанії, виявити зміни стану та чинники, які їх спричинили, прогнозувати основні тенденції подальшого розвитку;
 • виявити недоліки в роботі бухгалтерського та фінансового відділів;
 • зрозуміти, наскільки ефективно використовуються ресурси, у тому числі трудові;
 • оптимізувати фінансову діяльність компанії, систему оподаткування тощо.

Висновки незалежного аудитора підтверджують репутацію компанії, що особливо важливо у випадку залучення іноземних інвестицій та укладання кредитних договорів.

Розглянемо 5 ситуацій, коли проведення фінансового аудиту необхідне

1. Підготовка до продажу компанії

У цьому випадку без фінансового аудиту не обійтися, адже саме він допомагає правильно оцінити ринкову вартість компанії. Крім того, для покупця це є своєрідною гарантією, що після підписання угоди його не очікуватимуть “сюрпризи” у вигляді кредиторів чи претензій з боку податкової служби.

2. Отримання кредитного рейтингу чи кредиту

Починаючи з 2018 року, корпоративні компанії, які беруть кредит на суму понад 200 млн грн,в обов’язковому порядку повинні проводити аудит фінансової звітності. Причому якщо кредит видається компанії, яка є частиною холдингу, перевіряються фінансові показники всієї групи. Це логічно, адже перед тим, як видавати гроші, банки хочуть впевнитися в реальності наданих цифр.

3. Укладання угоди з іноземними контрагентами

Міжнародні інвестори звикли до прозорості ведення бізнесу, тому очікують від партнера точні та об’єктивні дані щодо стану бізнесу. Це дозволяє адекватно оцінити перспективи та ризики інвестування коштів.

4. Виявлення фінансових махінацій

Не секрет, що бізнес часто страждає від дій недобросовісних працівників. Наприклад, якщо менеджери отримують бонуси, нараховані від прибутку, іноді це є мотивом для завищення доходів або заниження витрат компанії. З іншого боку, співробітники можуть занижувати суму прибутку, щоб привласнити отриману різницю.

Серед махінацій можемо виділити такі:

 • прибутки записуються в один період, а видатки — в інший;
 • наприкінці року не включають у звітність наявні інвойси, щоб зменшити витрати;
 • не показують у звітності судові розгляди, які можуть закінчитися виплатою коштів.

5. Згідно з вимогами законодавства

У 2017 році був ухвалений новий закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, вірніше, внесені зміни у вже наявний. Закон “Про бухгалтерський облік 2017” набув чинності 1 січня 2018 року. Зміни в законі покликані наблизити норми вітчизняного бухгалтерського законодавства до стандартів ЄС.


Розглянемо докладніше, чого чекати від закону про бухгалтерський звіт українським спеціалістам.

 • Обов’язковий аудит в Україні у 2018 році проводять компанії, які віднесені до “підприємств, що становлять суспільний інтерес”. У цю групу входять емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, страховики, банки та недержавні пенсійні фонди. Дані суб’єкти повинні проводити щорічний аудит та надавати звітність згідно з міжнародними стандартами (МСФО).
 • Підприємства, які згідно з новою класифікацією належать до середніх та великих, повинні публікувати фінансову звітність на своїй інтернет-сторінці. Малі та мікропідприємства зобов’язані надавати цю інформацію в разі відповідного звернення.
 • Закон про бухгалтерський звіт вимагає складати фінансову звітність з огляду на показники, які підлягають оприлюдненню.
 • Спрощення вимог до оформлення первинних документів, що знизить кількість претензій до звітності компаній з боку податкових органів.
Фінансовий аудит — це важливий інструмент управління, який допомагає з’ясувати стан бізнесу, виявити наявні можливості та ризики. Крім того, він стає необхідною передумовою бізнес-угод у разі міжнародних інвестицій, для підготовки продажу компанії, для надання кредитів. А зміни в законі про бухгалтерський облік допоможуть українським компаніям працювати більш прозоро, наблизять до європейських стандартів.