Ми продовжуємо розглядати загальні організаційні питання, пов’язані з замовленням аудиторських послуг. Раніше ми розкривали тему доцільності аудиту для власника як з точки зору проблем, які здатен виявити та висвітлити аудитор, так і з точки зору можливостей для зростання та удосконалення діяльності, які можуть отримати менеджери та власники бізнесу від замовлення аудиторських послуг.

Окремо ми розглядали питання формату, структури аудиторського висновку (звіту) та тих критеріїв, за якими можна визначити, що цей висновок дійсно відображає і реально виконану роботу аудитора, і її якість та відповідність очікуванням та вимогам, які висувалися до аудиту.

І якщо у особи, яка розглядає питання про перспективу замовлення аудиторських послуг, сформувалося правильне уявлення та чітке рішення скористатися тими перевагами, які надає аудит, наступним резонним і водночас болючим питанням залишається наступне: а як же все ж таки обрати аудитора? І чи існує чіткий алгоритм або, хоча би, чи є орієнтири щодо того, за якими критеріями слід приймати рішення щодо того, щоб найняти того чи іншого спеціаліста?

Поспішаємо відповісти: чіткої послідовності дій, що дозволила б вам отримати повну впевненість у компетентності, чесності й порядності аудиторів, не існує. Як мінімум тому, що критеріїв, які є достатніми для одних замовників, може бути недостатньо для інших. Але загальні маркери, що дозволяють оцінити потенційного виконавця аудиту у вашій фірмі, існують. І зараз ми спробуємо їх вам надати.

1. Аудитор повинен мати сертифікат Аудиторської палати

Профільний Закон передбачає, що надавати аудиторські послуги можуть лише ті спеціалісти, які пройшли сертифікацію, організовану Аудиторською палатою. Аудиторська палата ведереєстр таких осіб та фірм.  

Справа в тому, що як до аудиторів, так і до аудиторських фірм держава висуває певні вимоги, і лише їхнє дотримання дає фірмам право бути включеними до реєстру. При цьому Аудиторська палата жорстко слідкує за тим, щоби вимоги про сертифікацію аудиторів та про формальну відповідність аудиторських фірм ретельно виконувалися. Отже, сам факт наявності прізвища сертифікованого аудитора чи назви аудиторської фірми у реєстрі вже є однією з перших ознак, за якими слід проводити перевірку їхньої компетентності. Адже Аудиторська палата постійно атестує аудиторів, а за порушення репутації (у разі, коли аудитор або аудиторська фірма неякісно виконують свою роботу) вона виносить попередження або позбавляє права працювати за фахом. Якщо, наприклад, за останні два роки поспіль до фірми застосовувалися ці стягнення, вона не може вважатися такою, що має добру репутацію.

2. Додатковою ознакою професійності є міжнародний сертифікат

Крім національної сертифікації, додатковим підтвердженням компетентності аудитора є наявність документів міжнародного зразка, які засвідчують його професійну придатність. Такими є, наприклад, дипломи CAP/CIPA, які видаються за результатами проходження навчання для підвищення кваліфікації бухгалтерів, дипломи з управлінського обліку від Інституту бухгалтерів з управлінського обліку (CIMA). Поза конкуренцією знаходяться дипломи Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA), у тому числі дипломи, які підтверджують уміння аудитора формувати звітність за МСФЗ (DipIfr).

Перевірити валідність сертифікатів про підвищення кваліфікації за цими програмами можна на офіційних сайтах цих організацій. Ці дипломи цінуються у Європі та в усіх інших країнах, де розробники програм підвищення кваліфікації здобули реальний авторитет. Процес навчання за цими програмами є більш глибоким та практичним, аніж це можуть забезпечити навіть курси підвищення кваліфікації від Аудиторської палати.

3. Важливою є репутація аудитора

Якщо ви тільки почали розглядати потенційних виконавців аудиту у вашій фірмі, для вас важливо, який рейтинг та яку репутацію має аудитор серед клієнтів. Для того, щоби прояснити це питання, ми радимо вам дослідити сайт та сторінки аудиторської фірми та її ключових працівників у соціальних мережах. Там обов’язково мають бути опубліковані кейси. Також слідзв’язатися хоча би з одним із клієнтів, вказаних на сайті. Останнє – найбільш надійне, на наш погляд, джерело отримання інформації про те, наскільки якісно аудитор виконує свої договірні зобов’язання щодо завдань з аудиту.

4. Особисте спілкування покаже обізнаність потенційного аудитора у вашому бізнесі.

Якщо ви пройшли попередні етапи, наступний крок – безпосередня комунікація з представником аудиторської фірми або індивідуальним аудитором. За результатами цього контакту ви маєте отримати інформацію та впевненість у наступному:

    • наявність у виконавця загальних знань з теорії та практики бухгалтерського обліку та аудиту – аудитор має орієнтуватись у міжнародних стандартах аудиту та у національних іміжнародних стандартах бухгалтерського обліку. Щоправда, останнє потрібно лише у тому випадку, якщо ваше підприємство згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” зобов’язане складати і подавати звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності;

  •     • наявність у виконавця фактичного досвіду та практичних знань у тій галузі, яку представляє ваш бізнес. Ви маєте повне право задавати питання, спрямовані на те, щоби перевірити, чи розуміє аудитор специфіку вашого бізнесу, та щоби встановити, чи проводив він аудит у інших підприємствах, які належать до вашої галузі.

5. Компетентність аудитора підтверджується перевіркою його на відповідність загальним етичним нормам


Насправді цей блок вимог дуже умовний та суб’єктивний, але ми не можемо про нього не згадати. Справа в тому, що всі громадські організації, які займаються контролем діяльності аудиторів та аудиторських фірм, трублять про те, що аудитор має відповідати цілій низці професійних та особистих критеріїв, які встановлюються у відповідних кодексах.  Однак ці вимоги мають доволі узагальнений характер, і насправді, якщо розглядати рівень відносин “клієнт-аудитор”, стає зрозуміло, що відповідь на питання про відповідність їм до початку аудиту може дати лише виконавець, а ви як замовник можете лише прийняти це на віру і потім експериментальним шляхом (у процесі аудиту та за його результатами) перевірити, чи дійсно спеціаліст виконує їх, чи ні.

Як професійні, так і особистісні вимоги до аудиторів містяться у згаданому Законі України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Вимоги щодо професійної та особистої поведінки аудиторів під час виконання ними аудиторських завдань містить Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів. Наприклад, саме цим Кодексом висуваються вимоги щодо об’єктивності аудитора, конфіденційності, його ділової репутації, доброчесності тощо.

Ключові контрольні точки, за якими перевіряється результативність аудиту, містяться у Міжнародних стандартах контролю якості,  аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Отже, при обранні аудитора (аудиторської фірми) вам потрібно звернути увагу на формальні ознаки, які підтверджують право цього суб’єкта займатися саме таким видом діяльності, на його ділову репутацію та професіоналізм (через аналіз веб-сайту, фідбеки від існуючих клієнтів та відгуки про виконавця в мережі Інтернет), на глибину його знань і навичок саме у вашій сфері та на загальне враження про його адекватність і компетентність, яке у вас складеться. Звичайно, такий аналіз потребує часу, і виконати його часто складно. Але ці затрати варто здійснити, адже від того, наскільки ретельно ви поставитеся до вибору аудитора, може залежати те, чи будуть його висновку довіряти потенційні партнери та кредитори.

Щоб дізнатися більше про те, як працює аудитор, завантажте наш новий гід “Фітнес-тренер для вашого бізнесу”.


trainer