Внутрішній аудит

У корпоративному секторі внутрішній аудит — це система процедур, що забезпечує облік та використання активів для їхнього захисту, виконання вимог законодавства та надання достовірної фінансової звітності.

Типові ситуації для перевірки внутрішнього аудиту — це зміна власника, генерального та фінансового директора бізнесу, придбання великих активів або підприємств, підготовка до IPO та M&A. Практично в усіх цих випадках виникає «вакуум довіри» до існуючої системи внутрішнього аудиту та супутня необхідність підтримати бухгалтерсько-фінансову службу через залучення незалежних експертів.

Фахівці Baker Tilly аналізують та вибудовують внутрішній аудит у два етапи. Перший етап — це діагностика існуючої системи внутрішнього аудиту. Її результатом є звіт щодо матеріальних слабкостей та недоліків. Звіт торкається усіх аспектів бухгалтерського та фінансового контролю на підприємстві й надає можливість оцінити адекватність чинної системи аудиту.

Другий етап здійснюється за бажанням клієнта і передбачає побудову або коригування процедур внутрішнього аудиту. На цьому етапі ми запропонуємо та впровадимо погоджені з клієнтом зміни, що забезпечать спокій власників за збереження бізнесу та спокій менеджменту — за його керованість. Ми створимо облікову політику та вибудуємо процеси для її здійснення. У результаті ви отримаєте налагоджену та більш ефективну систему аудиту на підприємстві.