Фінансовий due diligence та independent business review

Фінансовий due diligence — це детальний аналіз фінансового стану підприємства та його здатності генерувати прибуток у майбутньому.

Baker Tilly здійснює всі види фінансового due diligence:

• due diligence з боку покупця та продавця — аналіз бізнесу покупцем чи продавцем для того, щоб зрозуміти слабкі та сильні сторони бізнесу перед продажем чи покупкою та сформувати його ціну;
• M&A due diligence — аналіз бізнесу при злиттях та поглинаннях для з’ясування того, наскільки компанії сумісні за своєю діяльністю та цілями. Наші фахівці також з’ясовують потенційний ефект від злиття/поглинання і визначають оптимальну структуру бізнесу та систему керування ним;
• independent business review — аналіз фінансової звітності, стану та платоспроможності підприємства на замовлення банку для демонстрації його фінансової моделі та оцінки привабливості як позичальника.