Внутрішній фінансовий контроль
В корпоративному секторі, Внутрішній Фінансовий Контроль (ВФК) – це система процедур і персоналу, що покликана забезпечити облік та використання активів суто з бізнес-цілями (safeguarding of assets); виконати вимоги законодавства (compliance) і надати достовірну фінансову звітність (reliable financial reporting).  В тій або іншій мірі, будь-яке комерційне підприємство має систему ВКФ – проте її повнота і ефективність практично завжди викликають занепокоєність у інвесторів, власників й менеджменту компаній. В умовах глобальної фінансової невизначеності, бізнес витримує все більш зростаючу занепокоєність самозбереженням. Дійсно, на нашу думку, не існує ідеальних систем ВФК – однак завжди є можливість побудувати адекватну систему! 
Наша послуга Діагностика і Побудова ВФК є практичною підтримкою Генеральному і Фінансовому Директору й спирається на багаторічний успішний досвід Baker Tilly Ukraine в аудиті  й аутсорсінгу  для корпоративних клієнтів. Ми пропонуємо послугу в два етапи. Перший етап – це діагностика існуючої системи ВФК; його результатом є Звіт щодо Матеріальних Слабостей і Недоліків в Системі ВФК. Звіт торкається всіх аспектів бухгалтерського та фінансового контролю на підприємстві й надає Клієнту можливість оцінити адекватність існуючої системи ВФК. Другий етап, за бажанням Клієнта – це побудова або коригування процедур і персоналу бухгалтерсько-фінансового контролю; на цьому етапі ми запропонуємо й впровадимо погоджені з Клієнтом зміни, що забезпечать спокій власників за збереження бізнесу й менеджменту – за його керованість. За необхідності, на другому етапі ми надамо послуги з побудови облікової політики і облікових процесів. За вибором клієнта, окремі функції бухгалтерського обліку та ВФК може бути винесено на аутсорсінг  для підвищення прозорості й керованості цих функцій, а також з метою передачі частини ризиків, пов’язаних з дотриманням вимог до постачальника послуг. Результатом другого етапу є реформування й більш ефективна система ВФК на підприємстві.
У поточному режимі, послуга Діагностика і Побудова ВФК є корисною для багатьох підприємств, оскільки будь-яка система Внутрішнього Фінансового Контролю вимагає періодичного моніторингу і незалежної оцінки з боку професійного аудитора. Крім того, типові ситуації для застосування послуги – це зміна власника, Генерального і Фінансового Директора бізнесу, придбання великих активів або підприємств, підготовка до IPO і M&A. Практично у всіх цих випадках, виникає «вакуум довіри» до існуючої системи внутрішнього фінансового контролю – й супутня необхідність підтримати бухгалтерсько-фінансову службу за рахунок залучення незалежних експертів. В цілому, ця послуга є гранично практичною й має на меті предметне поліпшення системи внутрішнього фінансового контролю на підприємстві.