Сплинув майже рік після того, як Україна взяла на себе зобов’язання впровадити міжнародний стандарт щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях (далі − CRS Стандарт). Так, в серпні 2021 року Уряд України надіслав лист до Секретаріату ОЕСР, яким офіційно висловив намір імплементувати Загальний стандарт звітності CRS та приєднатися до Багатосторонньої угоди СRS (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 978-р «Про схвалення проекту листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно впровадження Стандарту щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях»). Про це та власне про процедуру ми писали тут.

Наразі, не зважаючи на військовий стан, Україна продовжує запланований шлях до прозорості та відкритості фінансових даних. Так, 19 серпня 2022 року Державна податкова служба України повідомила про приєднання до Багатосторонньої угоди СRS.

Разом з тим, щоб такий обмін став можливий, необхідно імплементувати в законодавство певні норми, створити та протестувати відповідну ІТ систему тощо.

Міністерство Фінансів України наводить наступний план імплементації автоматичного обміну інформацією:

На сьогодні Міністерство фінансів України розробило проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки», який після завершення всіх узгоджувальних процедур буде надісланий до Кабінету Міністрів України для подальшого подання до Верховної Ради України (далі – Законопроект).

Згідно Законопроекту першим звітним періодом є період, що розпочинається з 1 січня 2023 року та завершується 31 грудня 2023 року. Таким чином, процедури належної комплексної перевірки для визначення підзвітних рахунків мають застосовуватись вже з 1 січня 2023 року.

Разом з тим, варто зауважити, що строки, зазначені в проєкті, переносяться на період після завершення або скасування строку дії правового режиму воєнного стану відповідно.

Отже, при оптимістичному варіанті (тобто завершенні режиму воєнного стану до кінця 2022 року), звітування за підзвітними рахунками буде за період з 01.01.2023 і відбудеться не раніше 01 липня 2024 року.

Таким чином, для запобігання потенційним проблемам, ми рекомендуємо вже сьогодні зробити інвентаризацію іноземних рахунків як по юридичних, так і по фізичних особах (персональні рахунки) і, зокрема, розглянути доцільність закриття певних рахунків.

Додатково зауважимо, що з червня 2022 року діє Порядок обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних країн, затверджений Наказом Міністерства Фінансів України №118 від 16.04.2022 року, детальніше можна ознайомитись за посиланням.