Ключовий інсайт – закінчились часи, коли CFO займався лише цифрами та надавав іншим керівникам інформацію для прийняття стратегічних рішень. Сьогоднішній CFO є стратегом та тим, хто створює цінність (value creator) з широкими повноваженнями та постійною відповідальністю за забезпечення високих показників.

Враховуючи масштаб ролі, порядок денний для нового CFO має визначатись стратегічними пріоритетами і фінансовими показниками компанії.

Перш за все новому CFO критично важливо оцінити 3 напрямки фінансової системи:

  • Звіт про рух грошових коштів (Cash Flow). Переконатись в відсутності проблем з ліквідністю, які потрібно негайно вирішувати;
  • Практика ведення бухгалтерського обліку. Переконатись в відсутності питань з дотриманням нормативного регулювання або облікових практик, що потребують негайної уваги;
  • Контролінг. Проаналізувати практику проходження аудиту, внутрішнього контролю і кібербезпеки, щоб виявити поточні проблеми.

Також важливо зустрітись з ключовими стейкхолдерами:

  • Протягом перших 2х тижнів варто організувати зустрічі один на один зі своїми безпосередніми підлеглими;
  • Протягом перших 4х тижнів – з колегами та ключовими зовнішніми стейкхолдерами (такими як акціонери, інвестори, ключовим партнером аудиторської фірми).

Ціль заключається в тому, щоб визначити і зрозуміти найбільш критичні проблеми кожного стейкхолдера, а також те, що вони хочуть чи не хочуть змінити в компанії.

Крім того, новому CFO корисно мати зовнішнього ментора, який допоможе ввійти в роль. Бажано ментор з досвідом роботи в галузі.

Ефективний 90-денний план починається зі знайомства з фінансовою системою і формуванням концепції/бачення щодо покращення та завершується розробкою дорожньої мапи для реалізації концепції/бачення.

Основні завдання нового CFO:

  • Оцінити поточну ефективність фінансової системи компанії;
  • Визначити пріоритети для досягнення загальної стратегії;
  • Сформувати основу для взаємодії з ТОП менеджментом та Радою директорів (при наявності);
  • Підготувати обґрунтування для презентації перед акціонерами;
  • Розробити дорожню мапу для реалізації концепції/бачення.

Перші 90 днів дають унікальну можливість отримати знання і сформувати концепції або бачення майбутнього. CFO має нагоду використати цю концепцію або бачення як основу для реалізації пріоритетних завдань протягом першого року роботи.