26 травня 2022 року опубліковано Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» від 12.05.2022 р. № 2260 (законопроект 7360), який набуває чинності 27.05.2022 р. (крім окремих норм щодо проведення камеральних перевірок).

Закон № 2260 вносить суттєві зміни в ПКУ, які стосуються обов’язків і відповідальності платників податків та прав податкових органів на проведення перевірок.

Зокрема, з 27 травня 2022 року:

1.Відповідальність платників податків щодо подання звітності, сплати податків, реєстрації ПН залежить від відновлення можливості виконати свої обов’язки:

1) Платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до 27.05.2022, за умови:

 • реєстрації ПН і РК в ЄРПН до 15 липня 2022 року,
 • подання податкової звітності до 20 липня 2022 року
 • сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року.

2) Платники податків, у яких відсутня можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків за умови:

 • виконання таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

3) Платники податків, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за умови:

 • виконання ними таких податкових обов’язків протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

4) Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування єдиним податком за умови:

 • виконання ними таких податкових обов’язків протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки.

Важливо: Платники ПДВ зобов’язані забезпечити у вищевказані строки (в залежності до якої групи відноситься платник) реєстрацію ПН та РК та уточнити (привести у відповідність) податковий кредит, задекларований платниками на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, з урахуванням даних ПН та РК, зареєстрованих в ЄРПН.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у цьому підпункті, та перелік документів на підтвердження затверджується Міністерством фінансів України.

2. Формування податкового кредиту на підставі первинних документів
До внесення змін Законом № 2260 п. 322 підрозділу 2 Перехідних положень ПКУ вказував на те, що на період дії правового режиму воєнного стану платники ПДВ включають до складу податкового кредиту суми ПДВ на підставі наявних первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг.

Законом № 2260 цей підпункт підкориговано і з 27.05.2022 року:

За податкові періоди лютий, березень, квітень, травень 2022 року за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в ЄРПН постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них, платники податку включають до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів.

3. Звільнення від штрафних санкцій та пені у випадку самостійного виправлення помилок:
у податкових періодах до 25 липня 2022 року, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану.

4. Заборона на подання Уточнюючих розрахунків до Декларації з ПДВ
Тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану заборонено подавати уточнюючі розрахунки до Декларацій з ПДВ за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

5. Відновлено проведення податкових перевірок:

1) Документальних позапланових перевірок, що проводяться:

 • за зверненням платника
 • якщо розпочато процедуру реорганізації платника (пп. 78.1.7)
 • платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, та/або з від’ємним значенням з ПДВ, яке становить більше 100 тис. гривень (пп. 78.1.8)
 • якщо отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

2) Фактичні перевірки – були дозволені і до змін

3) Камеральні перевірки – відновлені в повному обсязі (були тільки щодо Декларації з ПДВ на відшкодування).

 

6. Зупинення строків, визначених ПКУ
До 27.05.2022 року перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, було зупинено без виключень.

З 27.05.2022 року правило зупинення строків не стосується:

 • строків реєстрації ПН та РК, подання звітності, сплати податків та зборів платниками податків;
 • строків проведення камеральних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені;
 • строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

7. Відновлення відшкодування ПДВ
Зупинення дії пунктів 200.10 – 200.12 статті 200 ПКУ обмежено до 21 липня 2022 року.

8. Суми податкового кредиту з ПДВ за знищеними активами
Суми ПДВ, включені до складу податкового кредиту при здійсненні операцій з придбання товарів, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану, не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування та зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до її повного погашення.

Зміни, що внесені до ПКУ Законом № 2260 є суттєвими, хоч вони не змінюють правила визначення об’єктів оподаткування, а лише змінюють правила наявності/відсутності відповідальності платників чи повертають право на проведення перевірок.

На сьогоднішній день є не зрозумілим, які фактори будуть враховуватися при підтвердженні можливості чи неможливості виконання платником податків своїх обов’язків.

Тож може скластися ситуація, що платник попаде в той список платників, які можуть виконати свої обов’язки і буде зобов’язаний «уточнити (привести у відповідність) податковий кредит, задекларований на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, з урахуванням даних ПН та РК, зареєстрованих в ЄРПН». При цьому його контрагенти або будуть вважатися такими, що не можуть виконати обов’язки платника, або є такими, що перейшли на сплату особливого ЄП, що призведе до неможливості реєстрації ними ПН та РК. В такій ситуації перший платник стикнеться із ситуацією необхідності зменшення раніше задекларованого ПК з причини відсутності реєстрації ПН з боку його контрагентів.