Держава змінює податкове законодавство задля спрощення діяльності платників податків на час воєнних дій на території України. І хоча по багатьох напрямках правила дещо полегшують життя, залишається ще декілька неоднозначних моментів, які потребують особливої уваги та роз’яснень з боку податкових органів.

Верховна Рада прийняла низьку Законів після початку війни в Україні, які стосуються податкових питань та змінюють правила оподаткування окремих операцій. При цьому, такі закони або вносять зміни до ПКУ, або є окремими законами, які так чи інакше стосуються прав та обов’язків платників податків.

Сьогодні розглянемо Закони №2115 та №2118, які вже працюють і щодо яких є певні роз’яснення податківців, а також вкажемо на проблемні моменти в застосуванні цих законів.

Перенесені строки

Законом №2115 надана можливість платникам податків подати облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та (або) в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи.

Буквально аналізуючи цю норму можна зробити однозначний висновок щодо перенесення строків подання будь-якої звітності без додаткових умов, крім податкової, оскільки за прямою вказівкою в розглядуваному Законі №2115 він не поширюється на податкові правовідносини.

Подання податкової звітності

Законом №2118 доповнено п. 69.1 підрозділу 10 Перехідних положень ПКУ, який визначає, що платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності.

Іншими словами, за не своєчасне подання податкової звітності у випадку не можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, платники податків звільнюються від штрафних санкцій з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. При цьому, самі строки подання звітності не переносяться на відміну від іншої (не податкової) звітності.

Крім того, не однозначним залишається питання щодо відповідальності за помилки, допущені при складанні податкової звітності в період воєнного стану, або за самостійне виправлення помилок, допущених в податковій звітності за період воєнного стану. Формулювання змін в ПКУ не дають однозначної впевненості в тому, що платники звільняються від відповідальності у випадку не можливості виконання свого обов’язку щодо коректності розрахунку податкового зобов’язання.

Відсутність перевірок

Закон №2115 визначає, що у період воєнного стану будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру (крім податкових) уповноваженими органами не здійснюватимуться. А Закон №2118 визначає, що Податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються.

Проте, вже Законом №2120 даний пункт ПКУ відкоригований і тепер податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім:

  • камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, показники яких сформовані на підставі податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та/або митних декларацій, за виключенням товарів (продукції), визначених підпунктами 215.3.1, 215.3.2, 215.3.21 та 215.3.31 пункту 215.3 статті 215 Кодексу;
  • фактичних перевірок.

Отже, з 17.03.2022 року дозволені, зокрема фактичні перевірки та камеральні перевірки щодо відшкодування ПДВ.

Особливі правила оподаткування

Безоплатна передача (відчуження, вилучення) товарів, надання послуг на користь ЗСУ

П. 69.5 підрозділу 10 Перехідних положень ПКУ визначено, що операції з добровільної передачі або відчуження, або вилучення товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь ЗСУ та інших перелічених в пункті осіб без попереднього або наступного відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування.

Що стосується підакцизних товарів, то застосування даного пункту є зрозумілим і  операції з безоплатної передачі пального на потреби ЗСУ та іншим військовим формуванням для потреб забезпечення оборони держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації, не є операціями з реалізації такого пального.

Коригування на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) неприбутковим організаціям

Коригування, встановлені підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 ПКУ, не проводяться щодо сум коштів або вартості товарів та виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабміном, які добровільно перераховані (передані) державним установам та підрозділам, що утримуються за рахунок коштів держбюджету, для потреб забезпечення оборони держави у зв’язку з військовою агресією росії проти України.

Отже, вартість безоплатно переданих вищевказаних товарів, наданих послуг залишається у складі витрат для податкових цілей в повному розмірі (без 4% обмеження).

Особливості визначення ПДВ на період воєнного стану

До набрання чинності Законом №2120 ДПС роз’яснила визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту ПДВ в період воєнного стану. Окремі пункти цього роз’яснення знайшли своє відображення в прийнятому Законі №2120.

Нульова ставка ПДВ на операції з постачання

Окрему увагу треба звернути на Постанову Кабміну №178 від 02.03.2022 року, якою визначено, що операції (до припинення чи скасування воєнного стану) з постачання товарів для заправки (дозаправки) або забезпечення транспорту державних установ та підрозділів, які утримуються за рахунок коштів держбюджету, для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави обкладаються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

Перші зміни податкового законодавства дещо спрощують правила для бізнесу, тепер справа за розумною їх імплементацією.