Залишилось менше місяця на приведення статутів товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю у відповідність до вимог чинного законодавства (далі – товариство). Так, згідно із положеннями Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018 року, товариства, що зареєстровані до 17.06.2018 року, мають час до 17.06.2019 року для викладення своїх статутів в новій редакції з урахуванням законодавчих вимог. Після зазначеної дати ті положення статуту, що протирічать вимогам Закону, будуть вважатись нечинними.

Звертаємо увагу, що Законом не передбачено жодної відповідальності за не приведення статутів у відповідність. Разом з тим, можливими є певні негативні наслідки для товариства. Так, невідповідність положень статуту вимогам Закону після 17.06.2019 року може призвести до ускладнення відносин з обслуговуючими банками, державними регуляторами та контрагентами, обумовити виникнення корпоративних спорів між учасниками, що так чи інакше матиме негативний вплив на здійснення товариством звичайної господарської діяльності.

Таким чином, з метою мінімізації зазначених ризиків, ми радимо не відкладати приведення статуту у відповідність до вимог Закону.

Мінімальні вимоги до змісту статуту товариства передбачені в п.5 ст.11 Закону, а саме:

 • повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
 • органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень;
 • порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Натомість, Господарський Кодекс України передбачає більш розширений перелік відомостей, що має містити статут товариства з обмеженою відповідальністю (частина 4 ст.57, ст.82):

 • відомості про найменування та вид товариства,
 • мету і предмет діяльності,
 • склад засновників та учасників,
 • розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів,
 • відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів,
 • порядок розподілу прибутків і збитків,
 • склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів,
 • умови реорганізації та ліквідації,
 • інші відомості.

Окрім того, інформацію щодо того, які ще положення доцільно включити до статуту, можна почерпнути з Листа Міністерства Юстиції України № 6623/8.4.3/32-18 від 07.06.2018 року.

Щодо питання товариств з обмеженою відповідальністю, що діють на підставі модельного статуту, зауважимо, що нова редакція модельного статуту була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» № 367 від 27.03.2019 року. Відповідно до Постанови товариства з обмеженою відповідальністю, які на момент набрання чинності Постанови діяли на підставі модельного статуту, і до 18 червня 2019 р. не перейшли на діяльність на підставі власного статуту або модельного статуту, затвердженого Постановою, з 18 червня 2019 р. вважаються такими, що перейшли на діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою, шляхом обрання варіантів “за замовчуванням”.

Background vector created by freepik – www.freepik.com