З часу, коли в житті ТОВ з’явився корпоративний договір минуло майже три роки, однак, попит на підготовку корпоративних договорів тільки пожвавлюється. Разом з тим, багато хто все ще розмірковує над доцільністю їх укладення, тож дана інфографіка допоможе зрозуміти сутність корпоративного договору та, можливо, буде поштовхом до його застосування.

Корпоративним договором покладаються обов’язки на учасників щодо того яким саме чином вони можуть реалізовувати права та повноваження, які передбачені статутом та законодавством та/або їх обов’язок утриматись від реалізації таких прав та повноважень.

КД не дорівнює Статуту ТОВ
Статут – це внутрішній корпоративний документ ТОВ
КД не може суперечити імперативним нормам законодавства або Статуту

 

Можливі сторони КД:
• учасники ТОВ (може бути укладений між всіма учасниками або між кількома, aле КД не може встановлювати будь-яких обов’язків для тих учасників ТОВ, які не є його стороною)
• товариство
• треті особи (наприклад, кредитори, майбутні учасники або інвестори, тощо)

Особливі вимоги до КД:
• КД має бути безоплатним, але може передбачати матеріальну відповідальність за порушення його умов
• укладається у простій письмовій формі і лише за бажанням учасників може бути нотаріально засвідчений
• КД має бути строковим

Зміст КД не підлягає розкриттю і є конфіденційним

Однак, якщо стороною КД є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді, такий КД підлягає оприлюдненню протягом 10 днів з моменту його укладення шляхом розміщення на сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

Питання, які можуть бути вирішені за допомогою КД

  • фінансування та умови розвитку бізнесу;
  • розпорядження частками, в т.ч. мораторій на продаж частки, наявність або відсутність переважного права за конкретних умов у конкретних учасників, put/call options;
  • порядок голосування з визначених питань;
  • зобов’язання видачі безвідкличної довіреності;
  • визначення ринкової вартості частки (визначення оцінувача, порядку оплати, процедура тощо);
  • вирішення тупікових ситуацій (техаська перестрілка, російська рулетка, голандський аукціон, мексиканська перестрілка тощо);
  • відповідальність та штрафні санкції за порушення КД;
  • неконкуренція та конфіденційність (наприклад, передбачити певні умови за яких факт укладення КД та його зміст може бути розкритий без застосування штрафних санкцій);
  • тощо

Разом з тим, в КД не можна передбачити обов’язок учасників голосувати за вказівками директора або іншого органу управління ТОВ, адже, згідно ЗУ такий КД є нікчемним.

Говорячи про статус КД, не можна оминути проблему укладення договорів в порушення умов КД. Так, ЗУ чітко передбачено, що коли сторона, яка є учасником КД, укладає договір, який порушує умови КД, то такий договір є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення. Враховуючи вимогу щодо конфіденційності КД та його змісту, можливість того, що інша сторона, яка уклала договір в порушення умов КД, могла знати про існування КД є фактично нереальною. Тож необхідною умовою є детальне врегулювання такої можливості в КД, передбачення штрафних санкцій за порушення умов, і як додаткова можливість, яку варто розглянути – визначення в Статуті ТОВ факту наявності укладеного КД.

Таким чином, КД не варто сприймати як панацею у запобіганні виникненню конфліктів між учасниками, однак, його наявність та коректно прописані умови можуть, як мінімум, спростити їх вирішення.