8 грудня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок».

Щодо кого можуть бути проведені документальні планові перевірки?

1) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

2) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

3) платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;

4) нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва нерезидента, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

– рівень зростання податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень зростання доходів платника податків;
– декларування нарахованої заробітної плати за відсутності декларування об’єкта оподаткування податком на прибуток або декларування доходу, звільненого від оподаткування відповідно до міжнародного договору України;

5) інші платники податків, які на основі показників*, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

рівень сплати податку на прибуток ≤ 50% рівня по галузі (не поширюється на платників єдиного податку);

• рівень сплати ПДВ ≤ 50%  рівня по галузі (не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України ≥ 25% від загального обсягу постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток ≥ 50% рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі);

• дебіторська заборгованість вдвічі більша за кредиторську;

• загальна сума витрат відповідно до податкової декларації про майновий стан і доходи ≥ 75% суми річного доходу, за умови що сума доходу від провадження підприємницької діяльності ≥10 млн грн;

• нарахування та/або виплата податковим агентом–юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику).

*Передбачені цим пунктом показники рівня сплати податків та середньої заробітної плати по галузях за регіонами публікуються на офіційному вебсайті Державної податкової служби України протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом.

Мораторій на проведення податкових перевірок надалі поширюватиметься на:

документальні перевірки платників єдиного податку 1 та 2 груп (крім перевірок, пов’язаних з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, та/або таких, що проводяться на звернення платника податків) – до 01.12.2024;

документальні перевірки платників податків, податковою адресою яких станом на дату початку тимчасової окупації є тимчасово окуповані території, – до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація відповідних територій, а в разі зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України – до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження.

документальні перевірки платників податків, податкова адреса яких станом на дату початку бойових дій/можливих бойових дій є територія, на якій ведуться/можуть вестись активні бойові дії, – до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії/можливість бойових дій на відповідній території, а в разі зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України – до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження.

фактичні перевірки за місцезнаходженням об’єктів оподаткування чи об’єктів, пов’язаних із оподаткуванням, які станом на дату початку тимчасової окупації/активних бойових дій/можливих бойових дій* були розташовані на відповідних територіях, – до дати завершення тимчасової окупації /бойових дій/можливих бойових дій.

*Мораторій на проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування, що були розташовані на територіях можливих бойових дій, не розповсюджуватиметься на перевірки платників податків, які здійснюють діяльність у сферах: виробництво та/або реалізація підакцизної продукції, гральний бізнес, купівля/продаж іноземної валюти, а також на суб’єктів, які провадять господарську діяльність без державної реєстрації як суб’єкта господарювання.