Постановою Правління Національного банку №78 від 18 червня 2019 року “Про внесення змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті” були затверджені зміни про скасування вимоги щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті. Норма, яка зобов’язувала юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців продавати 30% валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку, припиняє дію з 20 червня 2019 року, а надходження, зараховані упродовж 19 червня на розподільчі рахунки, не підлягають обов’язковому продажу.

Нагадаємо, що ще на початку цього року діяла вимога щодо обов’язкового продажу 50% валютних надходжень, а з 01 березня частка була зменшена до 30%.

Відміна обов’язкового продажу валютних надходжень бізнесу є черговим кроком на шляху до вільного руху капіталу, визначеного однією із стратегічних цілей Національного банку.

Обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті відноситься до заходів захисту, що встановлюються НБУ. Відповідно до Розділу 3 п.10 пп.5 Постанови Правління  НБУ від 02.01.2019 № 7 (Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів), у разі запровадження Національним банком заходу захисту у вигляді обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті банк не має права завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операцією з експорту товарів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог. Таким чином, наявність вимоги щодо обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті не дозволяла здійснити зарахування зустрічних однорідних вимог. Відтепер, таке зарахування є можливим, в разі дотримання сукупності таких умов:

  • вимоги випливають із взаємних зобов’язань між резидентом і нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями;
  • вимоги однорідні; строк виконання за зустрічними вимогами настав або не встановлений, або визначений моментом пред’явлення вимоги;
  • між сторонами не було спору щодо характеру зобов’язання, його змісту, умов виконання.

Раніше про валютну лібералізацію ми писали:

Бути чи ні валютній лібералізації?

Валютне регулювання: НБУ готує нові нормативи

Нова система валютного регулювання в Україні

Офіційно стартувала валютна лібералізація: Закон про валюту введено в дію

Background vector created by freepik – www.freepik.com