На практиці  у платників податків час від часу виникає необхідність отримати розуміння щодо точки зору податкового органу з того чи іншого питання, які прямо не визначені нормами Податкового кодексу України. До таких питань відноситься і особливості обліку окремих операцій з основними засобами для цілей оподаткування.

Наводимо роз’яснення ДФС України з окремих питань обліку основних засобів, які, на нашу думку, можуть бути цікаві платникам податків.

Щодо нарахування у податковому обліку амортизації основних засобів, які тимчасово не експлуатуються

У листі від 03.06.2019 р. № 2522/6/99-99-15-02-02-15/ІПК фіскальні органи зауважують, в разі застосування платником податків МСБО, амортизацію об’єктів основних засобів, переведених на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію, не враховують при обчисленні податку на прибуток підприємств, оскільки період перебування основного засобу на реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, консервації не є строком корисного використання (експлуатації) такого основного засобу.

Такі висновки зроблені податківцями з урахуванням листа Міністерства фінансів України від 22.04.2019 № 11210-09-63/11170.

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму забезпечень (резервів), створених підприємством для відшкодування майбутніх витрат на демонтаж основних засобів

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму забезпечень, створених підприємством відповідно до правил бухгалтерського обліку для відшкодування майбутніх витрат на демонтаж основних засобів та зменшується на суму коригування (зменшення) забезпечень для відшкодування майбутніх витрат на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Такі висновки викладені в листі ДФС України від 14.05.2019 р. №2136/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Визначення ліквідаційної вартості об’єктів основних засобів в податковому обліку

ДФС України у своєму листі від 06.06.2019 р. №2558/6/99-99-15-02-02-15/ІПК зазначає, що «ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів та необоротних активів визначається згідно з правилами бухгалтерського обліку.

При визначенні вартості основних засобів, що амортизується, у т.ч. у податковому обліку, платник податку вираховує ліквідаційну вартість об’єкта основних засобів, визначену відповідно до правил бухгалтерського обліку».

Отже, на думку податківців, при визначенні вартості об’єкта основних засобів для нарахування амортизації в податковому обліку необхідно використовувати бухгалтерську ліквідаційну вартість, навіть якщо вона була змінена за результатами проведеної переоцінки.

При цьому, зауважимо, що ІПК має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Background vector created by freepik – www.freepik.com