Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 р. №  2120-IX, який набрав чинності 17.03.2022 р., передбачена можливість застосування єдиного податку 3 групи за ставкою 2% для платників, які мають оборот до 10 млрд. грн.

Сьогодні 22 березня 2022 року на сайті ДПС України опубліковано роз’яснення щодо особливостей нарахування  ПДВ для тих платників, які приймуть рішення перейти тимчасово на застосування єдиного податку третьої групи за ставкою 2%.

Підпунктом 9.5 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

І саме порядок застосування цього підпункту роз’яснили податківці. Зокрема, в роз’ясненні зазначено.

 1. Щодо переходу на третю групу єдиного податку за ставкою 2%:

 

 • Платникам ПДВ, які обирають третю групу єдиного податку зі ставкою 2 %, реєстрація платника ПДВ не анулюється (оскільки режим єдиного податку за ставкою 2 % має обмежений (тимчасовий) термін дії із подальшим автоматичним відновленням порядку обчислення ПДВ).
 • Платники ПДВ, які обирають третю групу єдиного податку зі ставкою 2 % звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ, всі операції з реалізації товарів, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, вважаються такими, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, податкові накладні за такими операціями не складаються.

 

 1. Щодо наслідків для платників ПДВ при автоматичному відновленні правил нарахування та сплати ПДВ після завершення воєнного стану:

 

 • У податковій звітності за перший звітний період після завершення дії воєнного, надзвичайного станів платник ПДВ повинен нарахувати податкові зобов’язання на вартість товарів, послуг, необоротних активів використаних в операціях, що не є об’єктом оподаткування (реалізованих в період дії воєнного, надзвичайного стану), суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту на дату переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2 відсотки (відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу):
 • за товарами/послугами – виходячи з вартості придбання таких товарів, послуг,
 • по необоротних активах, які фактично використані (реалізовані) в період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2% доходу –виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції.
 • Податкова накладна за такими товарами/послугами, необоротними активами повинна бути не пізніше останнього дня першого звітного періоду після завершення дії воєнного, надзвичайного станів зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних.
 • У платника ПДВ зберігається право на використання сум ПДВ, включених (що підлягали включенню) до складу податкового кредиту на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних, на дату переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2 відсотки, за товарами/послугами, не реалізованими у період дії воєнного стану, при обчисленні податкових зобов’язань з ПДВ у податковій звітності за перший звітний період після завершення дії воєнного, надзвичайного станів та подальші звітні періоди.

Зазначені роз’яснення є важливими для прийняття рішення платниками ПДВ щодо переходу на єдиний податок 3 групи за ставкою 2%. Проте, вони не дають відповіді на всі питання, які виникають у платників ПДВ. Зокрема, потребують роз’яснення питання щодо того:

 •  в якому порядку складаються податкові накладні на покупців, які ніби і є зареєстрованими платниками, проте тимчасово перейшли на особливий єдиний податок;
 • як нараховуватиметься ПДВ після закінчення воєнного стану по тим товарам/послугам, які були придбані під час перебування на особливому єдиному податку і залишились не реалізованими;
 • яким чином обчислювати ПДВ в перехідних операціях, наприклад при частковій оплаті до дати переходу та інших подібних.

Мабуть платники можуть доповнити цей перелік питань, які потребують роз’яснень з боку податківців, але таке оперативне надання окремих відповідей від ДПС дає надію, що ми отримаємо вичерпні відповіді до кінця березня, щоб встигнути прийняти рішення.