Міністерство фінансів України оприлюднило на своєму сайті Проект наказу «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України та переліків документів на підтвердження», який розроблено з метою реалізації положень підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Цей документ є дуже важливим для платників зважаючи на залежність наявності/відсутності відповідальності за не виконання обов’язків платника податків від наявності можливості виконання таких обов’язків.

То ж незважаючи, що це лише проект документу, рекомендуємо з ним ознайомитися вже сьогодні.

Зі свого боку звертаємо увагу на наступні норми Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків (проекту документу):

  • Даним документом визначаються підстави неможливості виконання платником податків податкових обов’язків
    Такі переліки підстав визначені окремо для фізичних осіб, зокрема самозайнятих осіб та юридичних осіб.
    Обидва переліки підстав не є вичерпними, оскільки містять пункт «інші обставини непереборної сили, підтверджені документально».

 

  • Документом визначається процедура підтвердження неможливості виконання платником податків податкових обов’язків, зокрема:

– Платником податків подається заява в довільній формі, в якій міститься необхідна інформація, наведена в Порядку, та документи, переліки яких є додатком до цього Порядку;
– Така заява та документи подаються платником до 31 серпня 2022 року, якщо платник має можливість їх подати , а якщо платник немає можливості подати таку заяву, то вона подається після відновлення можливості, але не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків;
– Заява платника податків у довільній формі та відповідні документи (копії документів) розглядаються контролюючим органом протягом 20 календарних днів з дня, наступного за днем їх отримання;
– Якщо податковий орган вважає, що підтверджуючих документів недостатньо для прийняття рішення, платнику надсилається попереднє рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку з пропозицією щодо надання платником податку конкретних додаткових документів на підтвердження зазначеної у Заяві підстави (підстав) неможливості виконання платниками податків податкових обов’язків;
– Платник податку може подати до контролюючого органу додаткові документи протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем отримання Попереднього рішення;
– Додаткові документи розглядаються контролюючим органом протягом 20 календарних днів з дня, наступного за днем їх отримання.

  • Податковий орган приймає вмотивоване рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку за формою, що додається до Порядку.

 

  • Рішення контролюючого органу може бути оскаржено відповідно до Кодексу в адміністративному чи судовому порядку.
    То ж ознайомившись з проектом документу можна зробити висновок, що процедура підтвердження не можливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку може бути досить розтягнутою у часі, а в окремих випадках потребуватиме від платника зусиль, наприклад, при формуванні пакету документів та обґрунтуванні, що він є достатнім.

 

Проте, отримання Рішення податкового органу буде обов’язковою умовою для звільнення від відповідальності при не виконанні чи не своєчасному виконанні окремих обов’язків платника податків.
Якщо ви є тим платником, який не має можливості своєчасного виконання свого податкового обов’язку, звертайтесь будь ласка до нас, ми допоможемо проаналізувати підстави, які стосуються саме вас та сформувати необхідний пакет документів для звернення до податкового органу.