Аутсорсинг бізнес-процесів найчастіше розглядається, як спосіб оптимізації ведення бізнесу та економії витрат. Залучаючи фінансового директора зі сторони, компанії отримують не лише це. Найбільша вигода, яку принесе запрошений CFO в організацію, – це більш високий рівень фінансової стратегії. Послуги зовнішнього CFO в Україні набувають все більшого розповсюдження. Як це допомагає компаніям та коли варто наймати такого фахівця?

Запрошення зовнішнього фінансового директора до тимчасової роботи в тій чи іншій компанії відбувається не через те, що справи пішли на спад та сталися незворотні процеси. Навпаки, аутсорсинг CFO відбувається тоді, коли компанії бажають зростати. Він допомагає невеликим підприємствам та підприємцям отримувати доступ до фінансової експертизи, коли це необхідно та приймати правильні бізнес-рішення, надаючи їм високоорганізовану, важливу і точну фінансову інформацію.

Особливого розповсюдження функція аутсорсингу CFO набула в колах стартапів, де бюджет не дозволяє залучати штатного співробітника на повний робочий день. Звичайно, CFО залучають і тоді, коли розвиток бізнесу не відповідає рівню експертності штатного фінансового директора, або ж з метою досягти конкурентних переваг та зниження фінансових ризиків.

CFO аутсорсинг – це історія про експертне управління фінансами бізнесу при оптимальному рівні витрат на оплату праці. CFO на аутсорсингу може виконувати функцію ментора або фінансового радника.

Яку користь отримує компанія, яка замовила CFO на аутсорсі?

  • Зі сторони витрат

CFO на аутсорсі буде задіяний декілька годин на місяць, але з наявним досвідом згенерує достатній рівень рішень для забезпечення діяльності компанії.

  • Зі сторони управління ризиками

Внутрішні спеціалісти можуть бути менш схильні до прийняття на себе такого рівня ризиків, які здатен покрити CFO на аутсорсі.

  • Зі сторони експертності

Залучений CFO володіє досвідом і експертністю в різних галузях та має практичні навики виконання цієї функції.

  • Зі сторони розвитку бізнесу

Погляд зі сторони завжди корисний і дозволяє ідентифікувати альтернативні “зони прибутку” та підвищення ефективності.

  • Зі сторони презентабельності

Наявність фінансового радника – збільшує інвестиційну привабливість бізнесу.

На відміну від контролерів та certified public accountant, які зазвичай мають більш простий опис обов’язків по веденню документації, бухгалтерського обліку та податкового менеджменту, роль зовнішнього фінансового директора змінюється в залежності від поточних потреб, проблем або цілей компанії.

Які послуги зовнішнього підряду CFO можуть принести користь вашій компанії? Це залежить від ваших цілей. Найчастіше компанії передають блоки функцій по наступних питаннях:

  1. Підтримка в прийнятті рішень (обґрунтування рішень, взаємодія з топ-менеджментом, генерування ідей щодо оптимізації витрат, оптимального використання активів, оцінка фінансової доцільності ідей)
  2. Контроль за фінансами (планування фінансів, контроль за виконанням плану, управління грошовими потоками, координація фінансово-економічного стану бізнесу)
  3. Звітування (формулювання облікової політики, якісне звітування регуляторам, якісне звітування перед власниками/акціонерами)

Також вигідно залучати CFO на проєкті завдання, які потребують більше інтелектуального залучення, ніж технічного.

Компанії не варто переживати з приводу залучення СFO зі сторони, оскільки при правильному юридичному оформлені, всі комерційні таємниці бізнесу залишаться у безпеці. Треба просто обрати перевіреного провайдера, замовити послугу та займатись іншими важливими питаннями бізнесу, а за фінансову частину не перейматись, бо вона буде у надійних руках.