До 01.10.2019 року постійні представництва (далі – ПП) вперше повинні подати звіт про контрольовані операції, відповідно до пп. «ґ» пп. 39.2.1.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). У зв’язку з цим у ПП виникає ряд питань стосовно віднесення окремих операцій до контрольованих, порядку відображення контрольованих операцій у звіті та особливостей застосування положень ст. 39 ПКУ під час підготовки документації з ТЦУ.

В індивідуальних податкових консультаціях контролюючі органи виклали загальні роз’яснення для ПП щодо підготовки до звітної кампанії з ТЦУ:

• для ідентифікації господарських операцій, здійснених між нерезидентом та його ПП, як контрольованих застосовується єдиний вартісний критерій: обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) зо відповідний податковий звітний рік;

• доходи (суми коштів) ПП, отримані від головного підприємства – нерезидента, та від резидентів, відповідно до господарських договорів, відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування з подальшим його коригуванням;

• якщо неможливо шляхом прямого підрахування визначити прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається контролюючим органом як різниця між доходом та витратами, із застосуванням до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 з урахуванням вимог, визначених ст.39 ПКУ;

• враховуючи принцип окремої податкової правосуб’єктності ПП відповідно до коментарів та рекомендацій ООН та ОЕСР, для цілей оподаткування остаточне значення має не стільки юридичний характер взаємовідносин нерезидента і представництва, скільки характер взаємовідносин, який би мав місце, якби представництво було відокремленою юридичною особою;

• під час визначення сум оподаткованого прибутку необхідно брати до уваги положення Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та відповідною державою нерезидента.

При цьому, прямих вказівок щодо віднесення окремих операцій до контрольованих ДФС не надає, спираючись на те, що кожен конкретний випадок має розглядатися з урахуванням договірних умов, обставин здійснення відповідних господарських операцій та всіх первинних документів, оформленням яких вони супроводжувались

Джерела:

ІПК від 02.02.2019 № 322/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

ІПК від 04.03.2019 № 869/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

ІПК від 19.04.2019 №1723/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

ІПК від 26.04.2019 № 1904/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

ІПК від 26.04.2019 № 1905/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

ІПК від 26.04.2019 № 1907/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Background vector created by freepik – www.freepik.com