Резиденти Дія Сіті мають право укладати будь-які договори, як і будь-який суб’єкт господарювання, при залученні фізичних осіб, зокрема:
• трудові договори,
• трудові контракти,
• договори цивільно-правового характеру, в тому числі з ФОП,
• гіг-контракти.

Тобто, законодавство не встановлює заборон щодо співпраці резидентів Дія Сіті з ФОПами чи іншими платниками єдиного податку.

Проте, з точки зору оподаткування з 1 січня 2024 року резиденти Дія Сіті нестимуть додаткове податкове навантаження при взаємодії з платниками єдиного податку за певних умов.

Зокрема, таке податкове навантаження стосується сплати податку на прибуток.
Резидент Дія Сіті може обрати порядок сплати податку на прибуток. А саме, згідно пп. 14.1.2821 ПКУ резидент Дія Сіті – платник податку, що сплачує податок на прибуток підприємств на особливих умовах (далі – резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах), – резидент Дія Сіті, який у порядку, передбаченому пунктом 141.10 статті 141 цього Кодексу, обрав або перейшов на відповідний режим оподаткування. Резиденти Дія Сіті, які не обрали (не перейшли) на відповідний режим оподаткування, сплачують податок на прибуток підприємств на загальних підставах та вважаються резидентами Дія Сіті, що не є платниками податку на особливих умовах.

Тобто, резидент Дія Сіті має право обрати:

1) сплату податку на прибуток на особливих умовах або
2) сплачувати податок на прибуток підприємств на загальних підставах.

Резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах сплачує податок на прибуток підприємств за ставками:
• 9% (при здійсненні певних операцій) або
• 18% (при здійсненні контрольованих операцій, які не відповідають принципу «витягнутої руки», або коли резидент Дія Сіті є контролюючою особою і оподатковує скоригований прибуток КІК) .

Об’єктом оподаткування резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах є певні операції, перелік яких наведений в пп. 141.91.2 ПКУ, скоригований прибуток КІК і різниці при здійсненні контрольованих операцій, які не відповідають принципу «витягнутої руки».

Платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах сплачує податок на прибуток за ставкою 18% за правилами, визначеними розділом ІІІ ПКУ.

 

Нормами ПКУ визначені певні особливості врахування операцій, здійснених із платниками єдиного податку, як для тих резидентів Дія Сіті, що сплачують податок на прибуток на загальних підставах, так і для тих, хто сплачує податок на особливих умовах (так званий «податок на виведений капітал»).

Платники податку на загальних підставах

Згідно пп. 140.5.17 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму вартості майна, робіт, послуг (крім роялті), придбаного (придбаних) у платників єдиного податку протягом податкового (звітного) року, в розмірі, що перевищує 20 % суми витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період. При цьому, до витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включаються витрати, пов’язані з операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю.

Резиденти Дія Сіті – платники податку на прибуток підприємств на загальних підставах, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), у поточному календарному році розрахунок частки вартості майна (робіт, послуг), придбаного (придбаних) у платників єдиного податку, передбаченої абзацом першим цього підпункту, проводять на підставі показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за поточний річний звітний період.

Дозволений ліміт витрат у вигляді вартості майна, робіт, послуг (крім роялті), придбаного (придбаних) у платників єдиного податку, застосовується з 01 січня 2024 році. При цьому, у 2024 році розміри такого придбання для цілей коригування фінансового результату визначаються в розмірі, що перевищує 50 відсотків суми витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками Звіту про фінансові результати.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує сорока мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених підпунктом 140.4.8 пункту 140.4 та підпунктом 140.5.16 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу). Тобто, такі платники не застосовують в тому числі і різниці по операціям з платниками єдиного податку.

Платники «податку на виведений капітал»

Згідно 141.91.2 ПКУ об’єктом оподаткування резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах є, зокрема, операції з виплати у грошовій формі та/або відмінній від грошової формі у зв’язку з придбанням майна (робіт, послуг) у платників єдиного податку в сумі, визначеній за правилами, встановленими підпунктом 135.2.1.15 ПКУ.

В свою чергу, пп. 135.2.1.15 ПКУ визначено, що базою оподаткування є сума коштів та/або вартості майна (крім податку на додану вартість, якщо він застосовується), виплачених (переданого) у зв’язку з придбанням майна, робіт, послуг (крім роялті) у платників єдиного податку протягом податкового (звітного) року в розмірі, що перевищує 20 % суми витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний (податковий) період. При цьому до витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включаються витрати, пов’язані з операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю.

Резиденти Дія Сіті – платники податку на особливих умовах, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), у поточному календарному році розрахунок частки вартості майна (робіт, послуг), придбаного (придбаних) у платників єдиного податку, передбаченої абзацом першим цього підпункту, проводять на підставі показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за поточний річний звітний період.

У разі якщо на дату виплати коштів та/або передачі майна як попередньої оплати за майно (роботи, послуги) постачальник не був платником єдиного податку, положення цього підпункту застосовуються до таких операцій за результатами податкового (звітного) періоду, в якому резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах отримав майно (роботи, послуги), за умови що на дату такого отримання постачальник є платником єдиного податку.

При цьому, ці правила застосовуються до податкових (звітних) періодів починаючи з 1 січня 2024 року. А у 2024 році розміри такого придбання у платника єдиного податку протягом податкового (звітного) року, визначаються в розмірі, що перевищує 50 відсотків суми витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками Звіту про фінансові результати.

Отже, резиденти Дія Сіті, при придбанні майна, робіт, послуг (крім роялті) у платників єдиного податку, починаючи з 2024 року оподатковуватимуть вартість такого придбання в розмірі, що > 20% (у 2024 році — 50%) суми витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період. Ставка оподаткування для платників податку на загальних підставах – 18%, для платників «податку на виведений капітал» – 9%.

Для новостворених компаній (стартапів) передбачений розрахунок ліміту на підставі показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за поточний річний звітний період, а не за попередній. На період військового стану особливостей не визначено.

Крім того, не варто забувати, що співпраця з ФОПами, які по суті є працівниками, може мати і інші, більше негативні наслідки. А саме, виплати на користь ФОП не є заробітною платою чи виплатою за Гіг контрактом. Відповідно, такі виплати не враховуються для обчислення середньооблікової кількості фахівців, та для обчислення середньої місячної винагороди, які надають право бути резидентом Дія Сіті.

Крім того, залишатиметься ризик прирівнювання ФОП до трудових відносин з відповідними ризиками застосування штрафних санкцій та оподаткування на рівні заробітної плати на загальних підставах.