Звіт про прозорість за 2018 рік

Аудиторські фірми, які проводять аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» зобов’язані публікувати щорічний звіт про прозорість.

Цей Звіт містить відомості та інформацію про компанію ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» стосовно: юридичної структури та її учасників; юридичних та структурних відносин з глобальною мережею Baker Tilly International, до якої вона належить; системи управління та внутрішньої системи контролю якості; підприємств, що становлять суспільний інтерес, для яких компанія проводила обов’язковий аудит; практики незалежності; політики безперервної освіти для працівників компанії; фінансової інформації за 2018 рік за результатами надання професійних послуг і основних принципів винагороди партнерів з аудиту.