Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017 встановлює вимоги щодо безперервного професійного навчання аудиторів. Згідно із Порядком безперервного професійного навчання аудиторів (Наказ Міністерства Фінансів України №400 від 06.06.2020 р.) мінімальний обсяг, тривалість безперервного професійного навчання аудитора становлять 120 годин протягом трьох років поспіль за накопичувальною системою, але не менше 20 годин на рік. При цьому має бути забезпечено диференціацію видів безперервного навчання аудиторів.

Відповідно до Рішення Комісії з атестації № 2/8/14 від 14.06.2021 року ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕДЬЮКЕЙШН ЦЕНТР» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 липня 2020 року № 400. http://www.apob.org.ua/?page_id=209

На нашому сайті Ви можете знайти опис навчальних заходів, за результатами яких аудитори отримають відповідний Сертифікат, що засвідчує проходження професійного навчання.