Внутрішній контроль та оцінка ризиків: основні чинники успішного аудиту

За загальноприйнятими стандартами аудиту (GAAS) всі аудитори зобов’язані під час аудиту дотримуватися підходу, що базується на оцінці ризику. Розгляд внутрішнього контролю є ключовим фактором оцінки ризиків та визначення загального підходу до аудиту. У цьому курсі ви дізнаєтесь про вимоги до аудиту фінансової звітності для розуміння внутрішнього контролю, оцінки їхньої структури та впровадження, а також проведення оцінки недоліків внутрішнього контролю та повідомлення про них.