Внутрішній контроль: як він впливає на аудит?

Метою цього курсу є допомога аудиторам у використанні підходу, що базується на оцінці ризику, а також оцінки методів контролю у межах їхніх зобов’язань з метою поліпшення якості аудиту. Аудитори продовжують боротися за ефективне дотримання Стандартів оцінки ризиків. Загальні недоліки містять надмірну залежність від контрольних списків та недостатню документацію щодо оцінки аудиторських ризиків, зокрема зв’язок аудиторських ризиків із внутрішнім контролем над фінансовою звітністю.