Основи аудиторського персоналу – Досвідчений персонал / Нові відповідальні особи

Рівень 3 “Основи аудиторського персоналу” призначений для поглиблення знань в області інвестицій, нематеріальних активів, гудвілу та інших складних областей.