Щорічне оновлення інформації для бухгалтерів та аудиторів

Йти в ногу зі швидкими темпами змін у сфері бухгалтерського обліку та аудиту — це складно, але критично важливо. Цей комплексний курс CPE охоплює відповідні рішення, проекти стандартів та нещодавно видані стандарти FASB, PCAOB та ASB, а також настанови, що впливають на сфери бухгалтерського обліку, аудиту та підготовку звітності.
Цей курс охоплює відомості про важливі зміни в сфері, такі як визнання доходу, оренду, фінансові інструменти та SAS № 21, та містять практичні додатки, які допоможуть зрозуміти та застосувати стандарти у реальних життєвих ситуаціях. Курс також містить ексклюзивний відео-сегмент з лекціями експертів-доповідачів від Ради приватних компаній, колективу з питань стандартів AICPA Audit & Attest Standards Team.