Відстрочені податки: практикум -12 листопада 2021

В рамках цього вебінару ви матимете змогу поглибити свої знання щодо наступного:

– Розкриття інформації у фінансовій звітності про відстрочені податки
– Порядок розрахунку відстрочених податків на прикладі однієї компанії
– Особливості розрахунку відстрочених податків по групі компаній
– Основні визначення, витримки із МСФЗ 12 «Податки на прибуток», які необхідно знати для розрахунку та перевірки відстрочених податків.

Дата: 12.11.2021

Тривалість заходу – 4 години
Початок – 10:00

Формат – онлайн

Участь у даному заході зараховується у безперервне професійне навчання аудиторів та підтверджується Сертифікатом.

Вартість: 800 грн (передбачена 15% знижка за умови участі у 2х та більше вебінарах з програми професійного навчання).

Тренер

Мороз Марина, Головний експерт з аудиту департаменту аудиту ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»
– ACCA DipIFR
– досвід викладання більше 5 років
– досвід роботи у сфері аудиту та складання фінансової звітності за П(С)БО та МСФЗ більше 10 років, здійснені проекти для компаній у с/г, гірничо-видобувній сферах, виробничій та переробній сферах, сферах роздрібної торгівлі, металургії тощо.