Звітування компаніями у єдиному електронному форматі iXBRL – 8 листопада 2021

Матеріали для цього вебінару були підготовлені у відповідь на запитання від наших Клієнтів, Партнерів і Колег, тобто є актуальними і мають практичне значення. В силу важливості теми для професій бухгалтера та аудитора та українського бізнесу в цілому вважаємо за доцільне провести даний освітній захід БЕЗКОШТОВНО.

За результатами цього освітнього заходу сертифіковані аудитори за запитом отримають відповідний Сертифікат, що засвідчує проходження професійного навчання.
Тривалість заходу – 2 години
Час – з 10:00
Формат – онлайн у ZOOM

Тренер 

Притюпа Василій, Директор департаменту Технічного контролю ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».
– сертифікований аудитор, CAP
– досвід викладання більше 10 років
– досвід роботи у сфері аудиту та складання фінансової звітності за П(С)БО та МСФЗ більше 15 років, здійснені проекти для компаній у с/г, гірничо-видобувній сферах, виробничій та переробній сферах роздрібної торгівлі, металургії тощо.