Представники Проекту Програми розвитку ООН та Компанії «Бейкер Тіллі Україна» обговорили можливість співпраці в рамках спільного Проекту Міжнародної організації праці (МОП), Програми розвитку ООН та Державного центру зайнятості України «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості».

Невід’ємною складовою соціальної політики компанії «Бейкер Тилли Україна» є реалізація і підтримка зовнішніх соціальних проектів. Відтак, вслід за нещодавнім проектом у «Міжрічинському ландшафтному парку», компанія «Бейкер Тіллі Україна» вирішала розпочати активну співпрацю з Проектом Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй. Першим проектом, до якого долучилася компанія, став проект з «Соціальної інтеграції людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості».

Для людей з інвалідністю в Україні все ще залишається велика кількість життєво важливих невирішених питань, що не дозволяють їм відчувати себе повноцінними громадянами нашого суспільства. Працевлаштування людей з інвалідністю є однією з найактуальніших проблем. Нажаль, за останній рік у цій сфері з’явилися нові проблеми, у той час як старі так і не вирішилися. Роботодавці не бажають створювати реальні робочі місця для людей з інвалідністю або пропонують некваліфіковану працю. Інша сторона цієї проблеми: ті роботодавці, що мають бажання знайти професійних співробітників та виконувати норму закону стосовно працевлаштування людей з інвалідністю, не знають, де шукати спеціалістів цієї категорії з бажанням працювати.

Проект «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості» має на меті сприяти активній інтеграції людей з інвалідністю на відкритому ринку праці для забезпечення рівності їхніх прав та можливостей. В свою чергу це сприятиме боротьбі з бідністю, оскільки люди з інвалідністю часто мають найнижчі доходи, та використанню їхніх можливостей як макроекономічного ресурсу робочої сили. Більш того, це також сприятиме сталому економічному розвиткові країни в цілому. Специфічним завданням Проекту є зміцнення інституційної спроможності Державної служби зайнятості України та її партнерів щодо працевлаштування людей з інвалідністю.