З 27 вересня 2013 р. був представлений проект наказу Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції».

Згідно підпункту 39.4.2 Податкового кодексу України, платник податків зобов’язаний подати Звіт по контрольованим операціям в Міністерство доходів і зборів України до 1-го травня, наступного за звітним, року. Звіт подається засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

У випадку, якщо Звіт або Додатки до звіту були подані не в повному обсязі або в них містяться помилки – платник податку має право подати Уточнюючий Звіт або Уточнюючий Додаток. В цьому разі в спеціально відведеному для цього полі потрібно буде поставити відповідну відмітку.

Звіт складається з чотирьох частин: заголовної, основної частини, додатка та інформації до додатку. Кількість Додатків відповідає кількості контрагентів платника податків по контрольованим операціям.

Форми для заповнення: «Звіт про контрольовані операції» та Додаток «Інформація по пов’язаність осіб» ‑ викладені для завантаження на веб-сайті Міністерства. Також представлений та детально розглянутий допоміжний документ «Порядок складання Звіту про контрольовані операції».

Форма основної частини Звіту про контрольовані операції складена максимально спрощено. В ній заповнюються дані про платника податків: його контактні дані, податкова адреса та вид економічної діяльності. Потім заповнюється інформація про контрольовані операції та дані про контрагентів. Заповнений Звіт підписується директором та головним бухгалтером.

Також, Звіт включає Додаток №1. Цей додаток складається для більш повного розкриття інформації про товари або послуги які стали об’єктами контрольованих операцій. Також в цьому Додатку заповнюється метод визначення ціни. Для скорочення більшість полів заповнюються кодами. Списки цих кодів та розшифровка наводяться в Порядку складання Звіту про контрольовані операції.

Додаток «Інформація про пов’язаність осіб» є одним з додатків до Звіту про контрольовані операції. Він має містити інформацію про платника податків та контрагентів, які виступають як пов’язані сторони по контрольованим операціям. На початку форми заповнюються дані платника податків. Наступні поля Додатку включають інформацію про пов’язані сторони і заповнюються у відповідності з «кодом пов’язаності сторін» ‑ перелік кодів пов’язаності сторін та розшифровка надані в Додатку 2 до Порядку заповнення Звіту.