В лютому 2015 на розгляд Верховної Ради України було внесено проект Закону України № 2010 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (далі – «Законопроект №2010»). До ключових ініціатив, на наш погляд, відносяться:
  • принципове уточнення поняття «біомаса», що значно розширює сферу застосування «зеленого» тарифу;
  • зміна значень коефіцієнтів «зеленого» тарифу, що є одним з компонентів формули  розрахунку  виплат за «зеленим» тарифом. 
Baker Tilly разом з Українською Асоціацією Відновлювальної Енергетики доклали найкращих зусиль для створення прогнозу показників інвестиційної привабливості проектів виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, а саме терміну окупності та внутрішньої норми прибутку (IRR) для дисконтованих грошових потоків (ДГП), що матимуть місце, за умови зміни значень коефіцієнтів «зеленого» тарифу у відповідності до Законопроекту № 2010. 
 
У якості порівняльної бази були розраховані та використані аналогічні показники для об’єктів, що вводилися в експлуатацію на початку періоду дії попередніх значень коефіцієнту «зеленого» тарифу (після 01.04.2013) та об’єктів, що вводитимуться в експлуатацію на початку 2015 років за умови дії поточних коефіцієнтів «зеленого» тарифу, у відповідності до чинної редакції Закону України «Про електроенергетику». 

З метою більш наглядного висвітлення впливу пропонованих змін, додатково наведені показники інвестиційної привабливості розраховані для чистих грошових потоків (ЧГП).