Спад української економіки спричинив зростання рівня безробіття серед населення. І хоча темпи відновлення економічної активності демонструють позитивну динаміку, досягти рівня зайнятості хоча б докризового періоду поки що не вдалося.
Головною причиною зростання безробіття стало падіння економіки та відповідне зниження фінансових результатів діяльності підприємств. Частина компаній збанкрутіла, а деякі, щоб запобігти витратам, почали знижувати рівень своїх витрат та оптимізувати штат працівників. Ще одним фактором стало підвищення мінімальної заробітної плати до 3 200 грн. Це змусило підприємців, які не в змозі збільшити свій фонд оплати праці, перевести працівників на неповний робочий день або взагалі на неформальну зайнятість. Також підняття мінімальної заробітної плати вплинуло на діяльність малого бізнесу, що використовує спрощену систему оподаткування. 
Безробіття стримує економічний розвиток
Безробіття має негативні соціально-економічні наслідки як для держави, так і для населення. Держава втрачає доходи у вигляді податків, при цьому збільшуючи свої видатки за рахунок виплат по безробіттю. А відповідно до закону Оукена, якщо рівень безробіття зростає більше ніж на 1 % від природного рівня, країна втрачає близько 2-3 % ВВП. Що стосується населення, то виплати по безробіттю незначні і прожити на них досить складно.

Ще одним негативним наслідком зростання рівня безробіття є підвищення й без того значного навантаження на працюючих осіб. І збільшується воно на фоні демографічної кризи в Україні. Тобто зростають суми соціальних внесків, за рахунок яких формується бюджет Пенсійного фонду.

Більшість безробітних — молодь до 24 років
Відповідно до даних Державної служби статистики України, безробіття у 2014 році зросло на 2 % і з того часу залишається на тому ж рівні. На момент 1-го півріччя 2016 року рівень безробіття становив 9,4 %. Серед молоді ситуація ще більш критична: станом на аналогічний період 2016 року рівень безробіття складав 14,7 %. Однією з причин є небажання молоді працювати за робочими спеціальностями та переїжджати до сільської місцевості, що впливає на ринок праці в агросекторі. Найгірша ситуація з працевлаштуванням спостерігається у чоловіків віком від 15 до 24 років (25,6 %), тоді як у жінок аналогічної групи цей показник на 6 % нижче.

В регіонах існує значна диспропорція зайнятості населення

Причина — різний рівень розвитку і економічної активності областей, а також політична нестабільність в деяких з них. Найкраща ситуація з працевлаштування в Одеській, Київській та Дніпропетровській областях. Найгірша — в Луганській, Донецькій та Полтавській.

Разом з тим ситуація зі співвідношенням попиту і пропозиції робочої сили в регіонах дещо інша. Середньоукраїнське навантаження на одну вакансію становить 95 осіб, що на 10 осіб менше, ніж у минулому році. Причиною зменшення кількості осіб на незайняту посаду стало збільшення пропозицій на ринку праці. В трійку лідерів за цим показником увійшла Волинська область, витіснивши Дніпропетровську. Кількість кандидатів на одну вакансію тут дорівнює 59 особам. А до трійки найбільш проблемних, із навантаженням у 205 осіб, приєдналася Хмельницька область. Вона зайняла місце Полтавського регіону в даному рейтингу.

Отримати позицію топ-менеджера наразі найскладніше

Сьогодні найменше шансів отримати роботу мають управлінці, а найбільше — спеціалісти сектору переробної промисловості. Традиційно велика кількість вакансій менеджерів з продажу та продавців-консультантів. Порівняно з 2015 роком попит збільшився практично у всіх сферах зайнятості, а кількість вакансій у фінансовому секторі зросла більш ніж на 110 %.

Перший крок до отримання роботи — вибір актуальної професії
Наступною причиною безробіття є вибір професії, яка вже неактуальна для ринку праці. Як результат, В Україні існує надлишок спеціалістів одних професій та дефіцит інших. Вирішенням цієї проблеми може стати отримання додаткової освіти та перекваліфікація тимчасово безробітних. А також оновлення програм вищої та середньої освіти. При виборі професії необхідно звертати увагу не тільки на існуючий обсяг вакансій, але й на динаміку: тенденції до скорочення попиту на робітників певної спеціальності може вказувати на втрату її актуальності. Зростання ж навпаки демонструє перспективність та розвиток.
Зниження рівня безробіття сприятиме економічному зростанню України. Але подолання цієї проблеми потребує впровадження комплексу рішень, починаючи від адекватного розподілу державного замовлення при підготовці спеціалістів у навчальних закладах і закінчуючи проведенням масштабних економічних реформ та залученням інвестицій.