Компанія «Бейкер Тіллі Україна» запустила новий освітній проект «Фінанси для журналістів». Проект являє собою серію навчальних тренінгів, розрахованих на представників засобів масової інформації, а саме: журналістів, головних редакторів та інших працівників ЗМІ.

Даний курс проводиться в базовому форматі та ідеально підходить для людей, не знайомих з теоретичними і практичними аспектами фінансової роботи на підприємствах. Учасники знайомляться з основою теорії фінансів, у тому числі, за допомогою завдань та практичних вправ, які підібрані таким чином, що слухач починає орієнтуватися в цьому питанні на належному рівні. «Фінанси для журналістів» – це викладена доступною мовою теорія і практика в обсязі, достатньому для того, щоб розбиратися в ключових фінансових показниках діяльності компаній, отримати системне бачення функціонування системи фінансів на підприємствах, а також згодом розмовляти «однією мовою» зі співробітниками фінансових служб.

Цілі тренінгу:

  • Сформувати у слухачів цілісне уявлення про зміст головних складових фінансової системи підприємства та її взаємозв’язках з іншими підрозділами компанії
  • Сформувати систему знань щодо принципів і методів управління фінансами компанії в сучасному ринковому середовищі
  • Дати системний погляд на основні напрями роботи фінансової служби
  • Доступно і просто викласти загальні засади економічного і фінансового аналізу на прикладах реальних управлінських завдань, з якими щодня стикається підприємство

Основні питання до розгляду:

· Корпоративне управління

· Вступ до фінансів

· Бухгалтерський облік і види звітності

· Структура та інтерпретація Балансу

· Структура та інтерпретація Звіту про прибутки та збитки

· Структура та інтерпретація Звіту про рух грошових коштів

· Структура та інтерпретація звіт про рух капіталу

· Робочий капітал

· Аналіз фінансової звітності

· Основи управлінського обліку

· Аналіз економічної ефективності прийнятих управлінських рішень

Семінар проводить голова освітнього центру «Бейкер Тіллі Україна», професійний тренер-консультант Ілля Агладзе