Дата: 22 травня – 14 червня 2018

Місце: Education Centre Baker Tilly

Вартість: 5 200 грн


Про найголовніше у Міжнародних стандартах фінансової звітності

Программа триває з 22 травня до 14 червня
Заняття проводяться у вечірній час по вівторках та щочетверга

Розклад:

22.05.2018 (18:00-21:00)
Вступ до МСФЗ
Концептуальна основа підготовки фінансової звітності
МСБУ 1 Подання фінансової звітності
МСБУ 34 Проміжна фінансова звітність

24.05.2018 (18:00-21:00)
МСФЗ 13 Оцінка за справедливою вартістю
МСБУ 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках, помилки

29.05.2018 (17:00-21:00)
МСБУ 38 Нематеріальні активи
МСБУ 16 Основні засоби
МСБУ 40 Інвестиційна нерухомість

31.05.2018 (18:00-21:00)
МСБУ 2 Запаси
МСФЗ 5 Необоротні активи на продаж та діяльність, що припиняється

05.06.2018 (18:00-21:00)
МСФЗ 15 Виручка по договорам с покупцями
МСБУ 21 Влив змін валютних курсів
МСБУ 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи

07.06.2018 (18:00-21:00)
МСФЗ 9 Фінансові інструменти
МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації

12.06.2018 (17:00-21:00)
МСБУ 10 Події після звітного періоду
МСБУ 24 Розкриття інформації про пов’язані сторони
МСБУ 12 Податки на прибутки

14.06.2018 (18:00-21:00)
МСФЗ 16 Оренда
МСФЗ 1 Перше застосування МСФЗ

Реєстрація за посиланням.