Шановні колеги,
інформуємо вас про останні зміни податкового законодавства України:

 1. 16.07.2015 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість». Законопроект зареєстровано за №2173а.

Законодавчим актом передбачено удосконалення функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість для ефективного її запровадження на постійній основі з 1 липня 2015 року.

Закон прийнято з деякими поправками. Так, із даного Закону виключені всі норми, які стосуються аграрного сектора.

Вказаним законопроектом запропоновані, зокрема, наступні зміни:

 • Надання платнику податків інформації про рух коштів на його рахунках у системі електронного адміністрування податку;
 • Скорочення реквізитів податкової накладної, які втратили актуальність у зв’язку з впровадженням системи електронного адміністрування ПДВ (місцезнаходження покупця / продавця і вид цивільно-правового договору);
 • Надання платнику податків права протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної на включення до податкового кредиту суми ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • Скасування необхідності проведення перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних після 01.07.2015 р., в оподатковуваних операціях за підсумками одного, двох і трьох календарних років їх використання;
 • Надання можливості складати податкові накладні за щоденними підсумками операцій тощо.


 1. 17.07.2015 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій». Законопроект зареєстровано за №2049.


Законодавчим актом врегульовано питання оподаткування неприбуткових організацій та визначено їх перелік. Також удосконалено питання оподаткування неприбуткових підприємств, строки сплати податкового зобов’язання, оподаткування доходів фізичних осіб, пов’язаних із отриманням благодійної допомоги тощо.

Крім цього, законопроект передбачає, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

 • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
 • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.


Також до Податкового кодексу повернена норма щодо цільового використання грошових коштів неприбутковими організаціями. Так, пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 передбачає, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

У разі недотримання неприбутковою організацією такої вимоги, неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

 1. 17.07.2015 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків». Законопроект за реєстровано за №2004.


Законодавчим актом віднесено до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, оприлюднення узагальнюючої податкової консультації.

Внесеними змінами, зокрема:

 • виключено положення, що стосуються визначення контролюючим органом податкового зобов’язання платника податків у разі винесення обвинувального вироку або закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами;

 • уточнено умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок;

 • тимчасово, до 31 грудня 2016 року, звільнено платників податків від сплати штрафних (фінансових) санкцій, зазначених у податковому повідомленні-рішенні, у разі сплати податкового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення.

4. 17.07.2015 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб». Законопроект зареєстровано за №2781.
Законодавчим актом статтю 164 Податкового кодексу доповнено нормою, відповідно до якої не оподатковуватимуться пенсії, які виплачуються учасникам бойових дій Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

***

Звертаємо увагу на те, що на сьогодні прийняті закони ще не опубліковані.

Сподіваємось, дана інформація є корисною для Вас. Ми будемо й надалі тримати Вас в курсі найголовніших подій у сфері податкового законодавства.