1 січня 2016 року набув чинності Закон від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році» (Далі – Закон № 909).

Хочемо звернути вашу увагу на найбільш суттєві, на нашу думку, зміни, що внесені Законом № 909:

 

      I.        Адміністрування податків та зборів

 

1.    Виключено положення щодо сплати щомісячних авансових платежів з податку на прибуток.

2.    Виключено норму щодо подачі декларації з податку на прибутку до 1 червня року, наступного за звітним роком.

3.    Додано обов’язок сплати авансового внеску з податку на прибуток, розрахованого як 2/9 суми податку на прибуток, нарахованої у податковій звітності за дев’ять місяців 2016 року. Даний авансовий внесок слід сплатити до 31.12.2016 р.

4.    Сплата грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена, зокрема, за рахунок суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість (на підставі відповідної заяви платника) до Державного бюджету України.

5.    Введено нові штрафні санкції, пов’язані з податковими накладними акцизного податку та податку на додану вартість.

a)    Допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної (ПДВ) тягне за собою накладення на платника податку – продавця штрафу в розмірі 170 гривень та зобов’язання виправити такі помилки. Невиконання зобов’язання з виправлення помилок призведе до накладення штрафних санкцій в розмірі 10%-100% ПДВ. Розмір штрафу залежить від того, скільки днів минуло з дати, до якої помилку треба було виправити.

b)    Порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних тягне за собою накладення штрафу в розмірі 2%-50% акцизного податку, в залежності від строку не реєстрації акцизних накладних.

 

    II.        Податок на прибуток

 

1.  Повернено щоквартальне звітування. Так, податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств (крім новостворених, платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 20 мільйонів гривень, виробників сільськогосподарської продукції), є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

2.  З 01.01.2016 року податок на нерухоме майно, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.

3. Розширено положення щодо коригування фінансового результату на суму нарахованих доходів від участі в капіталі. Так, з 01.01.2016 р. фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі, в тому числі, платників єдиного податку четвертої групи. При цьому в прикінцевих положеннях Податкового кодексу України (п. 40 до підрозділу 4 р. ХХ ПКУ) зазначено, що дана норма діє ретроспективно, починаючи з 1 січня 2015 року.

 

   III.        Податок на додану вартість

 

1.    Загальні зміни

a)    Виключено норму щодо анулювання реєстрації платника ПДВ у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

b)    Виключено обмеження щодо права на зменшення суми податкових зобов’язань за розрахунком коригування постачальником товарів/послуг лише після його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем.

c)    З бази оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг виключено акцизний податок на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Крім цього, внесено зміни в частині визначення бази  оподаткування ПДВ у випадку поставки самостійно виготовлених товарів/послуг, яка з 01.01.2016 р. не може бути нижче звичайних цін (попередня редакція містила обмеження, що не нижче їх собівартості).

d)    Додано особливі правила визначення бази оподаткування ПДВ у разі постачання (продажу, відчуження іншим способом) банками та іншими фінансовими установами майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно. Базою оподаткування таких операцій є позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна. Ціна придбання визначається як вартість майна, за якою таке майно набуте у власність. У разі придбання майна у платника податку ціна придбання визначається з урахуванням податку на додану вартість.

e)    Додано норму щодо звільнення від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно. Звільнення від оподаткування стосується тієї частини вартості майна, за якою воно було набуте у власність в рахунок погашення зобов’язань за договором кредиту (позики).

f)     Розширено перелік звільнених від оподаткування операцій в рамках міжнародної технічної допомоги. Так, з 01.01.2016 р. постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку звільняється від оподаткування.

g)    Додано норму щодо визнання нестач товарів, виявлених при інвентаризації, проведеної  під час перевірки платника податку контролюючими органами, як таких, що використані платником податку в операціях, що не є його господарською діяльністю.

h)    Виключено положення звільнення від ПДВ для постачання окремих видів зернових культур.

 

2.    Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства

Зменшено суми податку, що залишаються у розпорядженні сільськогосподарського підприємства. Нова редакція Податкового кодексу передбачає, що кошти, зараховані на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, автоматично протягом наступного операційного дня за днем, в якому кошти надійшли на такі рахунки, перераховуються Держказначейством, у таких розмірах:

a)    За операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва)

   (i).        50 відсотків – до Державного бюджету;

  (ii).        50 відсотків – на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

b)    За операціями із зерновими і технічними культурами:

   (i).        85 відсотків – до Державного бюджету;

  (ii).        15 відсотків – на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

c)    За операціями з продукцією тваринництва:

   (i).        20 відсотків – до Державного бюджету;

  (ii).        80 відсотків – на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

 

3.    Система електронного адміністрування

Формулу для обчислення суми, на яку платник податків може зареєструвати податкову накладну доповнено новим показником: – ƩОвердрафт. Даний показник є сумою середньомісячного розміру сум податку, які за останніх 12 звітних (податкових) місяців були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені. Показник ƩОвердрафт щокварталу (протягом перших шести робочих днів такого кварталу) підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останніх 12 звітних (податкових) місяців станом на дату такого перерахунку, були задекларовані платником.

 

4.    Бюджетне відшкодування

Впроваджено реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Передбачено, що бюджетне відшкодування здійснюватиметься у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Виключено наступні критерії повернення суми бюджетного відшкодування: «відсутність податкового боргу» та «інвестицій в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців».

 

  IV.        Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

 

1.    ПДФО

З 01.01.2016 р. ставки податку встановлені наступним чином:

a)    18% – основна ставка податку (виплати за трудовими договорами та цивільно-правовими договорами).

b)    18% – для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування. При цьому, для доходів у вигляді дивідендів, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств ставка залишена без змін (5%).

c)    15% – щодо суми пенсії, що перевищує три розміри мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного податкового року (1378 х 3 = 4134 грн);

 

2.    ЄСВ

 

a)    З 01.01.2016 р. ставка ЄСВ для роботодавців складає 22%, незалежно від класу професійних ризиків та інших факторів.

b)    Виключено положення щодо утримання ЄСВ з заробітної плати працівників (3,6%).

c)    Збільшена верхня межа нарахування ЄСВ з 17 до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на місяць (1378 х 25 = 34450 грн).

d)    Виключено положення щодо понижуючого коефіцієнту 0,6.

 

    V.        Акцизний податок


1.   Встановлено поняття акцизної накладної та порядок її оформлення та реєстрації.

2. Впроваджується система електронного адміністрування реалізації палива. Так, планується створення Єдиного реєстру акцизних накладних, в якому будуть реєструватися акцизні накладні та відповідні розрахунки коригування.

3.  Перелік платників податку доповнено юридичними особами, що реалізують пальне. Об’єктом оподаткування акцизним податком є реалізація будь-яких обсягів пального понад обсяги, що:

a)    отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

b)    ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;

c)    вироблені в Україні, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

4.    Збільшено розмір ставок на спиртні напої, тютюн та тютюнові вироби.

 

      VI.        Спрощена система оподаткування


1.    Зменшено з 20 млн. до 5 млн. грн. граничний обсяг доходу для платників третьої групи.

2.    Збільшено ставки єдиного податку для платників третьої та четвертої групи. Так, нова редакція Податкового Кодексу передбачає наступні ставки єдиного податку:

a)    Для платників третьої групи:

                   (i).        3% доходу – у разі сплати податку на додану вартість на загальних підставах;

                   (ii).        5% доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

b)    Для платників четвертої групи:

                   (i).        для ріллі, сіножатей і пасовищ  – 0,81%;

                   (ii).        для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,49%;

                   (iii).        для багаторічних насаджень  – 0,49%;

                   (iv).        для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,16%;

                   (v).        для земель водного фонду – 2,43%;

             (vi).        для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, – 5,4%.