Конвенцію з Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень, яку було підписано ще у 1997 році, нарешті ратифіковано українським парламентом 14 березня 2017 року. Ратифіковано документ разом із змінами, внесеними відповідно до міжурядового протоколу від 30 вересня 2016 року.
Документ поширюється на резидентів держав учасниць та застосовується до податків на доходи і на капітал. Зокрема, до українських податків на прибуток підприємств та на доходи фізичних осіб, а також до таких люксембурзьких як прибутковий податок з фізичних осіб, корпоративний податок, податок на гонорари директорів компаній, податок на капітал і податок на комунальну торгівлю. Конвенція застосовується також до всіх ідентичних або по суті подібних податків.
Конвенцією регламентовано правила визначення понять резиденства та представництва – ключових для цілей оподаткування. Порядок оподаткування в рамках конвенції традиційно наведено у розрізі видів доходу.
Оподаткування за конвенцією з Люксембургом 

Вид доходу

Оподаткування

Примітки

Доходи від нерухомого майна (включаючи доход від сільського або лісового господарства)

За правилами та згідно значення терміну «нерухоме майно» законодавства держави, в якій це майно міститься

Застосовуються до доходів, одержуваних від прямого використання, здавання в оренду або використання в будь-якій іншій формі нерухомого майна

Прибуток від підприємницької діяльності

Оподатковується у державі, де платник податку є резидентом, за умови, якщо ним при цьому не здійснюється підприємницька діяльність в другій Договірній Державі через розташоване там постійне представництво

Якщо підприємницька діяльність здійснюється через постійне представництво – в частині, яка стосується цього представництва оподатковується за правилами держави, де представництво розміщене

Прибуток, від експлуатації морських, річкових або повітряних суден у міжнародних перевезеннях

За правилами законодавства держави, де платник податку є резидентом

Якщо прибутки отримуються платником від участі у пулі, спільному підприємстві чи міжнародному транспортному агентстві, вони будуть оподатковуватись в державі, резидентом якої він є

 Асоційовані підприємства:

 

a) підприємство Договірної Держави прямо або посередньо бере участь у керівництві, контролі або капіталі підприємства другої Договірної Держави, або

 

b) одні й ті ж особи прямо або посередньо беруть участь у керівництві, контролі або капіталі підприємства однієї Договірної Держави і підприємства другої Договірної Держави

Коли в кожному випадку між двома підприємствами в їх комерційних та фінансових взаємовідносинах створюються або встановлюються умови, відмінні від тих, які мали б місце між двома незалежними підприємствами, тоді будь-який прибуток, який міг би бути нарахований одному з них, але з причин наявності цих умов не був йому нарахований, може бути включений до прибутку цього підприємства і відповідно оподаткований

У разі якщо одна Держава включає в свій прибуток підприємства – і відповідно оподатковує – прибутки, по яких підприємство другої Держави було оподатковано в цій другій Державі, і такі прибутки є прибутками, які були б нараховані підприємству першої Держави, якби умови взаємовідносин між двома підприємствами були б умовами, які існують між незалежними підприємствами, тоді ця друга Держава повинна зробити відповідні поправки в сумі податку, що стягується з цих прибутків

Дивіденди

5 відсотків загальної суми дивідендів

Якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша, ніж товариство), яка безпосередньо володіє принаймні 20 відсотками капіталу компанії, яка сплачує дивіденди

15 відсотків загальної суми дивідендів

В усіх інших випадках

Проценти

5 відсотків від загальної суми процентів

У випадку процентів, які виникають в Договірній Державі і сплачуються за будь-якими позиками будь-якого виду, що надаються банком або будь-якою іншою фінансовою установою другої Держави, включаючи інвестиційні банки та ощадні банки і страхові компані

10 відсотків загальної суми процентів

В усіх інших випадках

Роялті

5 відсотків загальної суми платежів

За користування або за надання права користування будь-яким патентом, торговою маркою, дизайном або моделлю, планом, таємною формулою або процесом, або за інформацію (ноу-хау), що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду

10 відсотків загальної суми платежів

За користування або за надання права користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки (включаючи кінематографічні фільми і будь-які фільми або плівки для радіомовлення чи телебачення)

Доходи від професійних послуг чи іншої діяльності незалежного характеру

За правилами та законодавством держави, де платник податку є резидентом. За винятком випадку, коли він володіє регулярно доступною постійною базою в другій державі з метою проведення цієї діяльності

Термін “професійні послуги” включає, зокрема, незалежну наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку діяльність, так само, як і незалежну діяльність лікарів, адвокатів, інженерів, архітекторів, стоматологів і бухгалтерів

Заробітна плата

 

За правилами та законодавством держави за місцем праці

В такому ж порядку оподатковують інші подібні винагороди, одержувані у зв’язку з роботою за наймом

Директорські гонорари

 

За правилами та законодавством держави, резидент якої виплачує дохід

Так само аналогічні виплати, які одержуються як членом ради директорів або іншого подібного органу компанії

У разі завершення всіх внутрішніх процедур Україною та Люксембургом з подальшої формалізації документа в цьому році, положення Конвенції стосовно податків, утримуваних у джерела, діятимуть вже з 1 січня 2018 року.
Зауважимо, Україна має укладені податкові конвенції із понад 70 країнами світу та активно розширює рамки міжнародної співпраці у податковій сфері. Приєднання до так званого плану BEPS та прийняті у звя’зку із цим зобов’язання прискорюють поглиблення даного процесу. Налагодження обміну податковою інформацією на міждержавному рівні, в свою чергу, актуалізує питання структурування бізнесу та оптимізації зовнішньоекономічної діяльності. 
Дана публікація була ретельно підготовлена фахівцями компанії, однак вона може бути використана виключно з метою отримання загального уявлення про предмет обговорення. Ми не беремо на себе відповідальність за результат використання даної публікації в будь-яких інших цілях і для отримання комплексної інформації з конкретного питання рекомендуємо звернутися в нашу компанію за професійною консультацією.