►Анулювання реєстрації платників ПДВ 

З 01.01.2017 р. реєстрація платника ПДВ може бути анульована, якщо такий платник податків протягом 12 послідовних податкових місяців не подає декларації з ПДВ та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг (до 01.01.2017 р. тільки товарів), здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту. 

►Об’єкти оподаткування ПДВ
З 01.01.2017 р. у пп. «а» п. 185.1 ПКУ уточнили, що об’єктом оподаткування, серед іншого, є операції з безоплатної передачі права власності.
►Операції, які не є об’єктом оподаткування
Відповідно до нової редакції пп. 196.1.5 ПКУ операції з відступлення права вимоги та переведення боргу не є об’єктом оподаткування незалежно від того, чи передбачають вони оплату грошовими коштами.
Також не є об’єктом оподаткування операції з переходу права власності на об’єкт фінансового лізингу від лізингодавця-первинного кредитора до лізингодавця-нового кредитора із збереженням прав та обов’язків сторін за договором фінансового лізингу в разі, коли лізингодавцем – первинним кредитором під час передачі лізингоодержувачу такого об’єкта фінансового лізингу нараховані та відображені у податковій звітності за відповідний звітний (податковий) період податкові зобов’язання з ПДВ.
►Операції, звільнені від оподаткування
Законом № 1797 продовжено строк дії деяких пільг з ПДВ (звільнення від оподаткування ПДВ), а саме:
 • пільги, встановлені для суб’єктів космічної діяльності пунктом 3 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ — до 01.01.2023 р.;
 • пільги щодо операцій з постачання національних фільмів, з постачання робіт та послуг з виробництва, у т.ч. тиражування, національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на території України, а також постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України — до 01.01.2018 р. (п. 12 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ);
 • пільги щодо операцій з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації  — до 01.01.2019 р. (п. 23 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ);
 • пільги щодо операцій з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення — до 01.01.2019 р. (п. 45 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).
Окрім того, з 01 січня 2017 року і до 01 січня 2020 року введено звільнення від оподаткування ПДВ операції платника податку – боржника з постачання товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно із ст. 6 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації. Під час здійснення таких операцій платник податку – боржник не застосовує норми п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ щодо нарахування податкових зобов’язань або коригування раніше нарахованих податкових зобов’язань та/або податкового кредиту (п. 46 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).
У п. 32 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ уточнено, що на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану від оподаткування ПДВ звільняються операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України «ниток та тканин (матеріалів), що класифікуються у товарних підкатегоріях 3920 10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5402 11 00 00, 5407 10 00 00, 5603 14 10 00 та 6914 90 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, для виготовлення бронежилетів та шоломів».
В п. 45 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ уточнили, що для відмови чи зупинення використання «вугільної» пільги платник податку має подати відповідну заяву до настання звітного періоду, в якому він не передбачає використання зазначеної пільги.
Податковий кредит
По-перше, відповідно до нової редакції п. 198.1 та п. 198.3 ПКУ операції з ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України винесено як окремі операції в переліку операцій, за якими сплачені/нараховані суми ПДВ відносяться до податкового кредиту.
По-друге, у п. 198.6 ПКУ уточнили, що 365-денний строк, протягом якого платник має право задекларувати податковий кредит, стосується також сум ПДВ, відображених в розрахунках коригування (а не тільки в податкових накладних). При цьому, перебіг зазначеного строку переривається на період зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування відповідно до п. 201.16 ПКУ1 та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації згідно пп. 201.16.4 ПКУ.
По-третє, податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 01.07.2017 р., вважатимуться достатньою підставою для нарахування податкового кредиту та не потребуватимуть будь-якого іншого додаткового підтвердження (абз. 3 п. 201.10 ПКУ).
Водночас, з вказаної дати з п. 201.10 ПКУ буде виключений абз. 25, яким передбачено, що ПН, яка містить помилки в обов’язкових реквізитах, що не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст, період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.
По-четверте, платникам податку, які здійснюють постачання, передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення до 01 січня 2019 року продовжили строк дії касового методу при визначенні податкового кредиту (п. 44 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ). Окрім того, до вказаної дати касовий метод при визначенні податкового кредиту мають також застосовувати платники податку, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
1 Детальніше про зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування див. нижче.
► «Умовне» постачанняВ п. 198.5 ПКУ, який говорить про нарахування податкових зобов’язань у разі, коли придбані товари/послуги призначені для використання/ починають використовуватись в неоподатковуваних операціях та/або в операціях, які не є господарською діяльністю, уточнили, що його норми не стосуються операцій ліквідації виробничих та невиробних основних засобів, які згадані у п. 189.9 ПКУ.
►Податкові накладні та розрахунки коригування
Порядок складання податкових накладних (надалі – ПН) та розрахунків коригування (надалі — РК)
По-перше, з 01.01.2017 р. код УКТЗЕД є обов’язковим реквізитом ПН, яка складається на поставку будь-яких товарів (а не тільки імпортованих та підакцизних). А в разі складання ПН на поставку послуг обов’язковим є зазначення коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016:2010).
При постачанні підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, код УКТЗЕД слід вказувати повністю, а в інших випадках – мінімум чотири перші цифри. При поставці послуг достатньо вказати чотири цифри коду за ДК 016:2010.
По-друге, якщо ПН/РК сформовано з порушенням вимог пунктів 201.1 та/або 192.1 ПКУ протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин (абз. 10 п. 201.10 ПКУ). Разом з тим, якщо помилки в обов’язкових реквізитах (крім коду за УКТ ЗЕД) не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, то їх наявність не може бути причиною неприйняття ПН електронному вигляді.
По-третє, в разі здійснення постачання товарів/послуг, база оподаткування яких перевищує фактичну ціну їх постачання, на суму такого перевищення може складатись зведена ПН не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання (абз. 11 п. 201.4 ПКУ).
Реєстрація ПН/РК
По-перше, З 01.01.2017 р. змінено строки реєстрації ПН та РК в ЄРПН (абз. 14-16 пп. 201.10 ПКУ):
 • ПН/РК, складені з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, мають бути зареєстровані не пізніше останнього дня такого місяця;
 • ПН/РК, складені з 15 по останній день календарного місяця, мають бути зареєстровані не пізніше 15 календарного дня наступного місяця.  
Платник податку має право зареєструвати ПН/РК в ЄРПН на протязі 365 календарних днів, які наступають за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у таких ПН/РК (абз. 18 п. 201.10 ПКУ). При цьому, якщо реєстрація ПН/РК була зупинена в порядку, визначеному п. 201.16 ПКУ (див. нижче), перебіг зазначеного строку переривається на період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації згідно з пп. 201.16.4 ПКУ.
По-друге, з 01.01.2017 р. РК, які передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, складені після 01.01.2015 року до ПН, складених до 01.07.2015 р. на покупця – платника ПДВ, підлягають реєстрації в ЄРПН таким покупцем (абз. 5 п. 192.1 ПКУ).
По-третє, з 01.01.2017 р. платники податку за певних умов можуть зареєструвати ПН/РК в ЄРПН понад значення ∑Накл.
Так, якщо загальна сума податкових зобов’язань платника, задекларованих у поданих податкових деклараціях (у т.ч. уточнюючих розрахунках), перевищує суму  податку, яка міститься в складених ним та зареєстрованих  ПН та РК, (тобто у платника сформовано показник ∑Перевищ), а значення ∑Накл є недостатнім для реєстрації таким платником ПН/РК в ЄРПН, то платник податку має право зареєструвати ПН/РК за звітні періоди виникнення вказаного перевищення, на суму податку, яка дорівнює значенню ∑Перевищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати податкових зобов’язань за періоди починаючи з 01.07.2015 р.2 та збільшеного на значення показника ∑ПопРах (п. 2001.9 ПКУ).
По-четверте, з 01.04.2017 р. реєстрація ПН/РК в ЄРПН може бути зупинена, якщо такі ПН/РК відповідають сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків (п. 201.16 ПКУ)3. Такі критерії має визначити Мінфін відповідно до п. 74.2 ПКУ.
У разі зупинення реєстрації ПН/РК, контролюючий орган в автоматичному режимі має надіслати продавцю та покупцю-платнику ПДВ квитанцію про зупинення реєстрації4, в якій буде вказано:
 1. порядковий номер та дата складення ПН/РК;
 2. визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації ПН/РК;
 3. пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копій документів (за вичерпним переліком5), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої ПН/РК в ЄРПН.
Письмові пояснення та/або копії документів платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного ПН/РК, реєстрацію якої (го) зупинено (пп. 201.16.2 ПКУ). Розглядатиме такі пояснення та/або копії документів комісія ДФСУ. За результатами розгляду комісія протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів,  має прийняти та надіслати платнику податку рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН (пп. 201.16.3 ПКУ).  
Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку. Адміністративне оскарження здійснюється в порядку, передбаченому ст. 56 ПКУ з урахуванням таких особливостей (п. 56.23 ПКУ):
 1. скарга на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН подається до ДФСУ;
 2. така скарга розглядатиметься протягом 10 календарних днів6 з дня її отримання комісією ДФСУ за участі уповноваженої особи Мінфіну в порядку, визначеному КМУ,;
 3. якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем вказаного строку.
ПН/РК, реєстрацію якої(го) в ЄРПН було зупинено, реєструється у день настання однієї із таких подій (пп. 201.16.4 ПКУ):
 1. прийнято рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН;
 2. набрало законної сили рішення суду про реєстрацію відповідної ПН/РК в ЄРПН.
2Включаючи податкові зобов’язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов’язання, які не були сплачені платником податку.
3 Період з 1 квітня 2017 року до 1 липня 2017 року є перехідним періодом, протягом якого процедура, визначена пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу, здійснюється без фактичного зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН (п. 57 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).
4Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК, така ПН вважається зареєстрованою в ЄРПН (абз. 13 п. 201.10 ПКУ).
5Вичерпний перелік документів у розрізі критеріїв оцінки ступеня ризиків має затвердити Мінфін.
6Термін розгляду скарги не може бути продовженим.

Перевірка правильності складання та своєчасності реєстрації ПН/РК
З 01.01.2017 р. збільшено з 15 до 90 календарних днів строк, протягом якого контролюючі органи можуть провести перевірку продавця/покупця щодо достовірності та повноти нарахування податкових зобов’язань за скаргою покупця/продавця (абз. 24 п. 201.10 ПКУ).
Штрафні санкції
З 01.01.2017 р. змінено штрафні санкції за порушення порядку заповнення та строків реєстрації ПН (ст. 1201 ПКУ):
 

Пункт ПКУ Вид порушення Розмір штрафу
1201.1 Порушення строку реєстрації7 ПН/РК в ЄРПН, передбаченого ст. 201 ПКУ8:
до 15 к.д. 10% від суми ПДВ, зазначеної в ПН/РК
від 16 до 30 к.д. 20% від суми ПДВ, зазначеної в ПН/РК
від 31 до 60 к.д 30% від суми ПДВ, зазначеної в ПН/РК
від 61 до 365 к.д 40% від суми ПДВ, зазначеної в ПН/РК
1202.1 Відсутність реєстрації в ЄРПН протягом граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, ПН/РК, що зазначена(ий) у податковому повідомленні – рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу9 50% суми податкових зобов’язань з ПДВ, зазначеної у ПН/РК або від суми ПДВ, нарахованої за операцією з постачання товарів/послуг, якщо ПН на таку операцію не складено
1203.1 Допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів ПН, передбачених п. 201.1 ПКУ10 170 грн. та зобов’язання виправити такі помилки11
Невиконання податкового повідомлення-рішення з попередженням про необхідність виправлення помилки в обов’язкових реквізитах ПН протягом 10 к.д, наступних за днем його отримання9
до 15 к.д. 10% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
від 16 до 30 к.д. 20% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
від 31 до 60 к.д. 30% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
від 61 до 90 к.д 40% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
від 91 до 120 к.д 50% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
від 121 о 150 к.д. 60% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
від 151 до 180 к.д. 70% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
після спливу 181 календарного дня 100% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
   
     
 9 Штраф не застосовується:
– якщо мова йде про ПН, що не надається отримувачу (покупцю), складену на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою;
– у разі реєстрації ПН/РК в ЄРПН протягом 10 к.д., наступних за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення;
– у разі реєстрації ПН/РК до початку проведення перевірки, предметом якої є дотримання вимог ПКУ щодо своєчасності реєстрації таких документів в ЄРПН.
10 До 31.12.2017 року штрафні санкції не застосовуються за помилки, допущені в ПН під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (п. 351 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).
11 Штрафні санкції застосовуватимуться лише за результатами перевірок, проведених контролюючими органами за заявою покупця.

Бюджетне відшкодування ПДВ

1) З 01.01.2017 р. ліквідовано «автоматичне» бюджетне відшкодування (виключено пп. 200.19-200.21 ПКУ). У зв’язку із чим до 10.01.2017 р. ДФСУ мала сформувати єдиний Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування у хронологічному порядку їх надходження 12(надалі — Реєстр БВ) (пп. 200.7.1 ПКУ).

Поряд із цим, до 01.02.2017 р. ДФСУ також має сформувати Тимчасовий реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (надалі — Тимчасовий реєстр, поданих до 01.02.2016 р., за якими станом на 01.01.2017 р. суми ПДВ не відшкодовані з бюджету (п. 56 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).

Відшкодування узгоджених сум ПДВ, зазначених Тимчасовому реєстрі, здійснюється в хронологічному порядку відповідно до черговості надходження заяв в межах сум, визначених законом про Державний бюджет на відповідний рік. Розподіл сум бюджетного відшкодування ПДВ, визначених законом про Державний бюджет на відповідний рік, між Тимчасовим реєстром та Реєстром БВ здійснюється Кабінетом Міністрів України.

2) Законодавці суттєво розширили перелік відомостей, які наводяться в Реєстрі БВ. Так, зокрема, в ньому також наводитимуться відомості про:

 • дату початку та закінчення проведення перевірки даних, зазначених уподатковій декларації або уточнюючому розрахунку (в разі їх подання), в складі яких подана заява про повернення суми бюджетного відшкодування, з обов’язковою відміткою щодо виду перевірки (камеральна, документальна);
 • суму податку, заявленого до бюджетного відшкодування, та дату поданої до контролюючого органу заяви в разі виникнення у платника податку необхідності змінити напрям узгодженого бюджетного відшкодування;
 • реквізити поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного відшкодування (не публікується на сайті ДФСУ);реквізити бюджетних рахунків для перерахування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;
 • реквізити бюджетного рахунка, з якого здійснюється бюджетне відшкодування податку;
 • дату та суму зарахування (перерахування) в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

3) З 01.01.2017 р. визначено строк проведення документальної перевірки бюджетного відшкодування — 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку – за днем її фактичного подання (п. 200.11 ПКУ). Нагадаємо, що документальна перевірка бюджетного відшкодування проводиться, якщо воно сформоване:

 • за операціями за періоди до 1 липня 2015 року, які не підтверджені документальними перевірками;
 • за операціями з придбання товарів/послуг за період до 01.01.2017 року у сільгоспвиробників, які використовували спеціальний режим оподаткування, передбачений ст. 209 ПКУ. 

Рішення про проведення документальної перевірки має бути прийнято не пізніше закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки.

4) Казначейство має перераховувати суму бюджетного відшкодування на поточний банківський рахунок платника податку та/або на бюджетні рахунки у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, на підставі даних Реєстру БВ після дня набуття статусу узгодженої суми бюджетного відшкодування. Перерахування має бути здійснене протягом п’яти операційних днів наступних за днем узгодження сум бюджетного відшкодування в Реєстрі БВ.

Відповідно до нової редакції п. 200.12 ПКУ сума бюджетного відшкодування вважається узгодженою в Реєстрі БВ з однієї із таких дат:

а) з дня, наступного за днем закінчення граничного строку проведення перевірки — якщо контролюючим органом до Реєстру БВ внесені відомості про відсутність порушень під час такої перевірки. При цьому інформація про узгодженість бюджетного відшкодування відображається в Реєстрі БВ контролюючим органом на наступний робочий день після виникнення такого випадку;

б) з дня, наступного за днем закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки —  якщо контролюючим органом не внесені до Реєстру БВ відомості про дату початку та закінчення проведення перевірки даних, зазначених у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, з обов’язковою відміткою щодо виду перевірки (камеральна, документальна). При цьому інформація про узгодженість бюджетного відшкодування відображається в Реєстрі БВ автоматично на наступний робочий день після виникнення такого випадку;

в) з дня, наступного за днем закінчення граничного строку, передбаченого ПКУ для складення акту перевірки — якщо контролюючим органом не внесені до Реєстру БВ відомості про дату складення акту перевірки. При цьому інформація про узгодженість бюджетного відшкодування відображається в Реєстрі БВ автоматично на наступний робочий день після виникнення такого випадку;

г) з дня, наступного за днем закінчення граничного строку, передбаченого ПКУ для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення — якщо контролюючим органом не внесені до Реєстру БВ відомості про дату та номер податкового повідомлення-рішення. При цьому інформація про узгодженість бюджетного відшкодування відображається в Реєстрі БВ контролюючим органом на наступний робочий день після виникнення такого випадку;

ґ) з дня визнання протиправним та/або скасування податкового повідомлення-рішення. При цьому інформація про узгодженість бюджетного відшкодування відображається в Реєстрі БВ контролюючим органом на наступний робочий день після виникнення такого випадку.

5) З п. 200.14 ПКУ виключено норму за якою, сума заниження бюджетного відшкодування, визначена контролюючим органом за результатами перевірки, вважалась такою, від якої платник податків добровільно відмовився, і підлягала зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

6) Бюджетне відшкодування ПДВ здійснюється в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку.

12 Даний Реєстр БВ формується на підставі реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку, які відповідають та які не відповідають критеріям, визначеним п. 200.19 ПКУ в редакції, що діяла до 01.01.2017 р. Надалі, заяви про повернення сум бюджетного відшкодування автоматично вносяться до цього Реєстру протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження (пп. 200.7.2 ПКУ).

Електронне адміністрування ПДВ

1) З 01.01.2017 р. сплата податкових зобов’язань з ПДВ, задекларованих в уточнюючих розрахунках, здійснюється з казначейських рахунків платників ПДВ на підставі реєстрів, наданих ДФСУ Державній казначейській службі України (абз. 1 п. 2001.6 ПКУ).  

2) З 01.01.2017 р. у випадку, якщо залишок коштів на казначейському рахунку платника ПДВ перевищує суму, яка підлягає сплаті в бюджет відповідно до поданої звітності, сума такого перевищення (за мінусом суми податкового боргу та суми узгоджених податкових зобов’язань) може бути зарахована виключно на поточний рахунок такого платника податку (п. 2001.6 ПКУ). До вказаної дати така сума перевищення могла також бути сплачена в бюджет в рахунок сплати податку.   

3) 20.01.2017 р. значення ∑Накл збільшується на суму коштів, повернутих у період з 01.01.2016 р. до 01.01.2017 р. відповідно до п. 43.4 ПКУ на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ:

 • перерахованих з поточного рахунку платника безпосередньо до бюджету;
 • перерахованих з рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ до бюджету за заявою платника відповідно до п. 2001.6 ПКУ, який діяв у вказаний період.

У межах суми такого збільшення платник податку має право подати заяву та перерахувати кошти з рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ на поточний рахунок відповідно до п. 2001.6 ПКУ.

Інші зміни

Реорганізація платників ПДВ

По-перше, відповідно до нового п. 198.7 ПКУ, у випадку реорганізації платника податку, сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, підлягає перенесенню:

 • до складу податкового кредиту правонаступника у наступному періоді після підписання передавального акту відповідно до законодавства – у випадку, якщо реорганізація здійснюється шляхом приєднання, злиття, перетворення;
 • до складу податкового кредиту правонаступника пропорційно отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом у наступному періоді після підписання розподільчого балансу відповідно до законодавства — у випадку, якщо реорганізація здійснюється шляхом поділу, виділення.

Таке перенесення здійснюється в разі, якщо сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується, підтверджена документальною перевіркою контролюючого органу.

По-друге, випадку реорганізації платника податку значення ∑Накл «передається» його правонаступнику(ам) (абз. 23 та 24 п. 2001.3 ПКУ):

 • якщо реорганізація здійснюється шляхом приєднання, злиття, перетворення —  сума ∑Накл реорганізованого платника, сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи, використовується під час обрахунку суми ∑Накл правонаступника такого платника податку;
 • якщо реорганізація здійснюється шляхом поділу (з якого здійснюється виділ) — сума ∑Накл реорганізованого платника, сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи такого платника (державної реєстрації створення юридичної особи правонаступника), використовується під час обрахунку суми ∑Накл правонаступника такого платника податку пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом.


Магазини безмитної торгівлі

У пп. «ґ» пп. 195.1.2 ПКУ уточнили, що постачання товарів магазинами безмитної торгівлі може здійснюватися також фізичним особам, які в’їжджають на митну територію України в пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного повітряного сполучення.

Сільськогосподарські підприємства

Відповідно до нового п. 54 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ до сільськогосподарських підприємств, що застосовували спеціальний режим оподаткування ПДВ відповідно до ст. 209 ПКУ не застосовуються штрафні санкції та пеня за заниження податкового зобов’язання з ПДВ або завищення бюджетного відшкодування, які виникли внаслідок порушення порядку розподілу податкового кредиту, визначеного пп. 209.15.1 ПКУ за звітні (податкові) періоди з 1 січня 2016 року по 1 січня 2017 року.

Розстрочення сплати ПДВ

З 01.01.2017 р. п. 58 та п. 59 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ передбачено надання розстрочення сплати ПДВ при ввезенні на митну територію України у митному режимі імпорту:

1. обладнання для використання у деревообробному виробництві: верстатів для обробки дерева, що класифікуються за кодами товарної позиції 8465 згідно з УКТ ЗЕД; сушарок для деревини, що класифікуються у товарній підкатегорії 8419 32 00 00 згідно з УКТ ЗЕД; пресів для виробництва деревностружкових або деревноволокнистих плит, що класифікуються у товарній підпозиції 8479 30 згідно з УКТ ЗЕД;

2. обладнання (його частин), що класифікується у товарних підкатегоріях 8421 39 20 00, 8422 30 00 99, 8422 90 90 00, 8428 20 20 00, 8428 20 80 00, 8477 10 00 00, 8477 20 00 00, 8477 30 00 00, 8477 40 00 00, 8477 59 10 90, 8477 90 80 00, 8480 71 00 90 згідно з УКТ ЗЕДдля виробництва тільки медичних виробів.

Розстрочення сплати ПДВ надаватиметься на термін до 36 календарних місяців без нарахування процентів та пені, визначених п. 129.5 ПКУ. Порядок його надання має встановити КМУ.

У разі нецільового використання вищевказаного устаткування та обладнання, платник податку зобов’язаний сплатити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, у сумі, розрахованій як позитивна різниця між сумою ПДВ, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів та фактично сплаченою сумою, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120% облікової ставки НБУ, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання.