20 березня 2018 року відбулось підписання Угоди між Урядом України та Урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протоколу до неї.

Оподаткування за проектом Угоди (відповідає вимогам Модельної Конвенції ОЕСР).

Ukraine-Katar

  • дивіденди – загальна ставка 10%; 5% – для дивідендів, які отримує компанія, що володіє не менш ніж 10% капіталу компанії, яка такі дивіденди виплачує;
  • проценти – загальна ставка 10%; 5% – для процентів, що сплачуються у зв’язку з продажем в кредит промислового, комерційного або наукового обладнання;
  • відносно будь-якої позики, що надається банком; 0% – для процентів, фактичним власником яких є Договірна Держава, адміністративно-територіальна одиниця, місцеві органи влади або Центральний банк;
  • роялті – загальна ставка 10%; 5% – для роялті відносно авторських прав на наукові твори, патенту, торгової марки, таємної формули, процесу або інформації щодо промислового, комерційного або наукового досвіду.

Для ратифікації Угоди та Протоколу обидві держави мають здійснити необхідні внутрішньо-державні процедури.

Укладення Угоди та Протоколу до неї спрямоване на уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн. Подальша ратифікація документів створить сприятливі умови для інвесторів України та Держави Катар, стимулюватиме ділову ініціативу підприємців, створить механізми щодо покращення співробітництва між податковими органами обох держав та забезпечить обмін податковою інформацією.