В індивідуальній податковій консультації від 22.03.2018 р. № 1190/6/99-99-14-01-02-15/ІПК Державна фіскальна служба нагадала про застосування штрафних санкцій за неподання звіту про контрольовані операції (надалі – звіт про КО).
Transfer price new

Відповідно до абзаців першого-п’ятого п. 120.3 Податкового кодексу України (у редакції, що діє з 01.01.2017, надалі – ПКУ) неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог п. 39.4 ПКУ тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі:

300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, – у разі неподання звіту про контрольовані операції;

1 відсотка суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції;

3 відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена підпунктами 39.4.6 та 39.4.8 ПКУ, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.

Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податку від обов’язку подання звіту про КО. Однак, ПКУ не визначено конкретний строк для подання такого звіту після застосування штрафних санкцій, передбачених абз. 2 п. 120.3 ПКУ.

Водночас абз. 6 та 7 п. 120.3 ПКУ передбачено, що неподання звіту про КО після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), передбаченого п. 120.3 ПКУ, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання звіту про КО (уточнюючого звіту).

Таким чином, у разі встановлення та фіксації контролюючим органом фактів неподання звіту про КО та застосування штрафу (штрафів) згідно з п. 120.3 ПКУ, а також спливу 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати такого штрафу (тобто починаючи з 41 дня), контролюючим органом має бути застосовано штрафні санкції, передбачені абз. 7 цього пункту.

Наприклад, податкове-повідомлення рішення про застосування штрафних санкцій за неподання Звіту за 2015 рік винесено у липні 2016 року. Платник податку в установлені терміни сплатив штраф, але Звіт не подав. Контролюючим органом актом перевірки від 28.02.2017 зафіксовано триваюче правопорушення щодо неподання Звіту за 2015 рік після застосування штрафної санкції згідно з п. 120.3 ПКУ. У такому випадку на платника податків накладається штрафна санкція відповідно до абз. 6 та 7 п. 120.3 ПКУ із розрахунку 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 01.01.2015, за кожний календарний день неподання Звіту після 01.01.2017, тобто за період з 01.01.2017 по 28.02.20171.

Відповідно до ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Водночас податкові правопорушення, передбачені абз. 1 та 6 п. 120.3 ПКУ, є різними: склад правопорушення, передбачений абз. 1 п. 120.3 ПКУ, охоплює випадки неподання платником податків звіту про КО у передбачений законодавством строк; натомість абз. 6 цього пункту охоплюються випадки невиконання обов’язку щодо подання такого звіту після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів).

Враховуючи викладене, застосування штрафних санкцій до платника податків згідно з абз. 6 та 7 п. 120.3 ПКУ (за допущення бездіяльності по виконанню своїх обов’язків щодо подання звітів про КО за звітні 2013 – 2014 роки на підставі пп. 39.4.2 ПКУ) не є повторним притягненням до відповідальності та не суперечить положенню ст. 61 Конституції України.

price violation

Також контролюючий орган нагадав, що п. 11 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” ПКУ визначено, що штрафні (фінансові) санкції за наслідками перевірок застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій.

___________________

1Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс