Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 16.08.2018 р. № 3567/6/99-99-15-02-02-15/ІПК надала роз’яснення щодо підтвердження організаційно-правової форми контрагента – нерезидента та форми документа для підтвердження сплати податку на прибуток (корпоративний податок) нерезидентом.

Відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) контрольованими операціями визнаються господарські операції платника податків, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів затверджено Постановою КМУ від 04 липня 2017 року N 4801(далі – Перелік).

Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до Переліку, у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з ним за відсутності критеріїв, визначених підпунктами «а» – «в» пп. 39.2.1.1 ПКУ, визнаються неконтрольованими.

Стаття 39 ПКУ не містить вимог щодо документального підтвердження організаційно-правової форми контрагента – нерезидента та форми документа для підтвердження сплати податку на прибуток (корпоративний податок) нерезидентом, а також органу, який має видавати такий документ.

Отже, платник податків не обмежений у виборі способу та форми отримання інформації щодо сплати нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) у звітному році. Водночас, ДФС листом від 14.08.2017 р. № 21674/7/99-99-14-01-02-17 було рекомендовано платникам податків отримувати від контрагента документ, що видається фінансовим (податковим) органом відповідної країни, за формою, затвердженою згідно із законодавством цієї країни. Такий документ повинен бути належним чином легалізований та перекладений відповідно до законодавства України.

Що стосується документального підтвердження організаційно-правової форми контрагентом – нерезидентом, то для такого підтвердження можуть розглядатись реєстраційні (установчі) документи нерезидента, виписки з національних реєстрів тощо, в яких зазначається повна назва контрагента – нерезидента та його організаційна-правова форма. Як і у випадку з підтвердженням сплати податку на прибуток (корпоративного податку) нерезидентом, доцільним є легалізація відповідних документів та їх переклад в установленому законодавством порядку.

__________

1 Постанова КМУ від 04 липня 2017 року № 480 «Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи»