Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 20.08.2018 р. № 3586/6/99-99-15-02-02-15/ІПК надала роз’яснення щодо підтвердження формування суми витрат по операціях, передбачених пп. 140.5.4 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) за

цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» згідно із процедурою, встановленою ст. 39 ПКУ.

Підпунктом 140.5.4 ПКУ встановлено, що платник податку на прибуток, що формує різниці, збільшує фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та пп. 140.5.6 ПКУ, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Постановою КМУ від 04 липня 2017 року N 4801 (далі – Перелік).

Вимоги цього підпункту не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту.

Відповідно до пп. 39.1.2 ПКУ обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого платником податку, який бере участь в одній чи більше контрольованих операціях, вважається таким, що відповідає принципу «витягнутої руки», якщо умови зазначених операцій не відрізняються від умов, що застосовуються між непов’язаними особами у співставних неконтрольованих операціях.

Системний аналіз ст. 39 ПКУ дозволяє зробити висновок, що процедура підтвердження витрат за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки», передбачає співставлення ціни (показника рентабельності) операції, передбаченої пп. 140.5.4 ПКУ, з ціною (показником рентабельності) у співставних неконтрольованих операціях, які здійснюються між непов’язаними особами.

Обґрунтування, що суму витрат підтверджено за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, надається платником на запит контролюючого органу під час проведення документальної перевірки за звітний період, за підсумками якого платником податку прийнято рішення про незбільшення фінансового результату або на запит контролюючого органу відповідно до п. 73.3 ПКУ.

____________
Постанова КМУ від 04 липня 2017 року № 480 «Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи»