В індивідуальній податковій консультації від 09.08.2018 № 3481/6/99-99-15-02-02-15/ІПК Державна фіскальна служба розглянула звернення щодо визнання господарської операції контрольованою у разі здійснення реструктуризації заборгованості підприємства перед нерезидентом за договором позики шляхом зарахування вимог за основною сумою позики як додаткового вкладу нерезидента до статутного капіталу підприємства.

Як уже неодноразово наголошувалося, сума наданих (отриманих) кредитів, а також суми внесених (отриманих) у грошовій формі інвестицій не враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому, сума нарахованих процентів (дивідендів) за такими операціями підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій.

Враховуючи зазначене вище, операція із погашення кредиторської заборгованості за основною сумою позики (без врахування процентів за нею), а також операція з внесення додаткового вкладу грошовими коштами нерезидентом-позикодавцем до статутного капіталу резидента-позичальника не підпадають під визначення контрольованих та не підлягають відображенню у звіті про контрольовані операції.