На реалізацію положень Закону України “Про валюту і валютні операції” наразі Національним банком України затверджено і оприлюднено усі відповідні нормативно-правові акти. Система валютного регулювання буде складатись із восьми основних постанов Правління Національного банку, що почнуть діяти з 07.02.2019 р. одночасно із Законом та замінять 56 поточних нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.

Ознайомитися з постановами можна за посиланнями:

постанова № 1: “Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України”;

постанова № 2: “Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями”;

постанова № 3: “Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей”;

постанова № 4: “Про затвердження Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та дострокового припинення”;

постанова № 5: “Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті”;

постанова № 6: “Про затвердження Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками”;

постанова № 7: “Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів”;

постанова № 8: “Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції”.

Основні принципи, які відтепер регулюватимуть операції із валютними цінностями, містяться в Постановах №1-4, 6, 8, що є нормативно-правовими документами постійної дії. Натомість, тимчасові Постанови №5 та №7 містять положення, якими впроваджуються обмежувальні заходи захисту (встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті, особливості здійснення окремих валютних операцій за кредитними договорами, запровадження лімітів на проведення окремих валютних операцій тощо).

З метою реалізації вимог нового валютного законодавства Правління Національного банку затвердило ще й два технічні документи: постанова N10 від 02.01.2019 р. “Про затвердження Правил функціонування Системи підтвердження угод на валютному ринку України” та постанова №16 від 04.01.2019 р. “Про документ для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій”.

Окрім того, Національним банком разом з експертами Міжнародного валютного фонду розроблено Дорожню карту валютної лібералізації, яка передбачає покрокове зняття усіх валютних обмежень відповідно до темпів поліпшення макроекономічних умов в Україні, а також прийняття низки законів, спрямованих на підвищення якості регулювання небанківського фінансового ринку (законопроект про “спліт”, реєстраційний номер 2413а) і попередження непродуктивного відпливу капіталу з країни (законопроект щодо протидії BEPS “Про імплементацію Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування, оприлюднений в жовтні Національним банком і Міністерством фінансів).

Детальніше на офіційній сторінці Національного Банку України.