7 лютого набрав чинності Закон України «Про валюту та валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII, метою якого є створення сприятливих умов для діяльності суб’єктів господарювання на валютному ринку. Нацбанк на виконання норм Закону розробив низку заходів, які:
скасовують:
• валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн;
• індивідуальні ліцензії на валютні операції – їм на заміну приходить система е-лімітів (2 млн євро/рік для юридичних осіб, 50 тис. євро/рік для фізичних осіб);
• санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунків; 
• процедура реєстрації зовнішніх запозичень;
• подвійний контроль за операціями з експорту продукції – валютний нагляд здійснюватиме лише той банк, який отримав інформацію про відповідну митну декларацію;
збільшують
• граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами – до 365 днів;
• ліміт на перекази іноземної валюти за кордон без відкриття рахунку для фізичних осіб – з 15 до 150 тис. грн/рік;
• ліміт на купівлю банківських металів фізичними та юридичним особами з 3,21 тройської унції на тиждень (100 г) до еквіваленту 150 тис. грн/день (без обмежень для юридичних осіб, що ведуть діяльність, пов’язану з використанням банківських металів);
дозволяють:
• укладати валютні форварди для хеджування експортно-імпортних та боргових операцій;
• здійснювати операції за рахунками юридичних осіб-нерезидентів у банках України; 
• вільно використовувати рахунки за кордоном для юросіб (крім операцій з переказів коштів з України на такі рахунки);
• оnline-купівля іноземної валюти фізичними особами (в межах ліміту купівлі готівкової валюти – до 150 тис. грн/день в еквіваленті);
• юридичним особам ввозити – вивозити банківські метали, якщо це передбачено їх статутом;
• вносити резидентам платежі у іноземній валюті під час страхування життя;
• здійснювати інвестиції та кредитувати резидентів з рахунку ЛОРО в гривнях банку-нерезидента;
• купувати і накопичувати іноземну валюту на рахунку для виплат за зовнішніми запозиченнями;
• здійснювати інвестицій в Україну не тільки у валютах першої, а й другої групи класифікатора валют.
Про це ми писали в новині «Нова система валютного регулювання в Україні», де також наведено перелік оприлюднених регулятором постанов.
Крім того, новий Закон скасовує Декрет Кабміну від 19 лютого 1993 року N 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю, Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” та інші документи, які раніше регулювали діяльність на валютному ринку України.