Визнаний у світі цифровий стандарт звітування iXBRL набирає все більшого розповсюдження в Україні. Він допомагає обробляти великі обсяги інформації в електронному форматі і подавати дані у структурованому вигляді. Та попри певні переваги, поки що більшість українських компаній, котрі звітують за МСФЗ, не поспішає його застосовувати. Що стає на заваді перетворень?

Для багатьох підприємців питання звітування за відносно новим для України електронним стандартом iXBRL не є простим та таким, яке легко запровадити.

Основна мета iXBRL – полегшити доступність, аналіз і порівнянність річних фінансових звітів та надати нові можливості для їх машинної обробки. Фінансова звітність у форматі iXBRL є екземпляром звіту у вигляді електронного файлу, який окрім читабельної для людини візуальної форми має вбудовані “теги”, що робить можливим його зчитування автоматично комп’ютерною системою.

Сьогодні iXBRL використовується у багатьох країнах емітентами фондових бірж та регуляторами ринків цінних паперів. В Україні розпочали роботу над імплементацією цього стандарту декілька років тому. Як було задумано, звітування у форматі iXBRL зробить можливим подавати підприємствами бухгалтерські дані, включаючи фінансову звітність, лише один раз і у формі, яка дозволяє багатьом користувачам легко отримувати доступ до даних та використовувати їх. То чому ж досі зустрічаються питання та перепони для застосування?

ТОП 3 причини, що стають на заваді для застосуванням iXBRL серед певного числа українських компаній:

  • Ефективне створення якісного iXBRL-звіту потребує певних технічних знань та спеціалізованого програмного забезпечення, яке поки ще не є широко розповсюдженим та доступним в Україні.
  • Базою для генерування фінансових звітів мали б стати дані, що містяться в облікових системах, але, як виявилось, вони не були підлаштовані для цих цілей. Тому це особливо складно, коли мова йде про консолідовані звіти груп компаній, які не мають спільної облікової бази даних.
  • Відсутність у бізнесу відчуття реальних переваг для власних потреб. Що ще гірше, на відміну від прогресивних західних юрисдикцій, наші регулятори, встановлюючи одразу жорсткіші додаткові вимоги зі звітування, не встигли розробити необхідні технічні регламенти, а також не прибрали із впровадженням iXBRL жодних вже існуючих вимог подання інформації.

Імплементація iXBRL всередині організації має слугувати інструментом для певної реальної мети, інакше це лише призводить до появи додаткової роботи. Справжні вигоди можуть бути відчутніші більшою мірою для великого бізнесу.

Наразі компаніям варто усвідомити та оцінити технічну та ресурсну можливість застосування електронного формату звітності. Зрозуміло, що вдосконалення не досягти без інвестування відповідних коштів та часу.

З чого почати?
1. Варто звернути увагу на оптимізацію процесів звітування, які вже існують, автоматизувати рутинні процедури, переконатись в достатності та своєчасності отримуваної інформації. Залучення аудиторів може допомогти викрити ділянки, які необхідно підтягнути.

  1. Для повноцінного моніторингу того, наскільки добре працює компанія, необхідно аналізувати не лише одиничні фінансові показники, а розробити належну систему бенчмарків, аналізу трендів та прогнозування.

З розширенням потреб у кількості, швидкості та якості інформації, автоматизація цих процесів стає риторичним питанням.

Надалі ситуація буде розвиватися, слідуючи за сучасним трендом, де технології ще більше інтегруватимуться у функції обліку операцій, звітування та аналізу даних, що значно оптимізуватиме та спрощуватиме роботу бізнесу. Зараз людство стоїть на межі створення розумних систем, які змінюватимуть майбутнє фінансової професії. Тому проактивність у питаннях використання iXBRL сьогодні може стати потужним фундаментом для викликів майбутнього.