Вебінар із серії програми безперервного навчання аудиторів

В рамках цього вебінару ви матимете змогу поглибити свої знання щодо наступного:

– Нормативна та методологічна база переоцінки активів для застосування її результатів в фінансовій звітності за МСФЗ
– Основні види активів, що найчастіше підлягають переоцінці та методи їх оцінки (особливості застосування)
– Процедури аудиту при проведенні аналізу результатів переоцінки різних видів активів
– Приклади робочих документів щодо перевірки матеріалів переоцінки активів
Дата: 22.12.2021
Тривалість заходу – 4 години
Початок – 10:00
Формат – онлайн
Участь у даному заході зараховується у безперервне професійне навчання аудиторів та підтверджується Сертифікатом.
Вартість: 800 грн

Тренер
Рубан Олена, Головний експерт з оцінки департаменту аудиту Baker Tilly
– MRICS, член Комітету зі Стандартів Українського Товариства оцінювачів,
– досвід викладання більше 5 років
– досвід роботи у сфері оцінки майна та майнових прав більш ніж 25 років, у т.ч. оцінки активів для складання фінансової звітності МСФЗ більше 15 років, участь та керівництво в оціночних проектах для компаній у с/г, гірничо-видобувній сфері та металургії, нафтохімії, виробничій та переробній сферах, сфері роздрібної торгівлі та ін.