Національний банк поступово вводить певні послаблення по операціях з нерезидентами та на валютному ринку в цілому.
З 10 квітня діють зміни в порядку реєстрації кредитів та позик від нерезидентів, що затверджені постановою НБУ від 23.03.2017 р. №  26. Одним з ключових нововведень є спрощення реєстраційних процедур у випадку зміни кредитора з резидента на нерезидента чи передачі вимог за такими договорами від одного кредитора-нерезидента іншому нерезиденту. До того ж ініціювати реєстрацію та внесення змін до таких договорів може не лише резидент-позичальник, а й нерезидент-кредитор та уповноважений банк-первісного кредитора.
Серед запроваджених спрощень також слід відзначити скасування обов’язковості довідки Нацбанку про обсяг фактично одержаного кредиту і стан погашення заборгованості за ним, яку раніше слід було подавати до уповноваженого банку у випадку розміщення залучених коштів в інвалюті на рахунку за межами України.
Запроваджено автоматизовану систему реєстрації договорів про отримання резидентами кредитів/позик в інвалюті від нерезидентів на основі заявницького принципу.
Лібералізаційним кроком також є збільшення граничної суми купівлі готівкової валюти з 12 000 до 150 000 гривень в день. Також регулятором зменшено розмір частини валютної виручки, що підлягає обов’язковому продажу з 65 % до 50 %. Зазначені зміни затверджено постановою НБУ від  04.04.2017 р. № 30 та діють з 5 квітня.