Конвенцію між Урядом України та Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протокол до неї ратифіковано 13 квітня 2017 року. 
З набранням чинності Конвенцією та Протоколом (з дати отримання дипломатичними каналами останнього повідомлення про завершення Договірними Державами всіх внутрішньодержавних процедур) підприємці обох країн отримають гарантії того, що прибутки, одержані на території іншої країни, а також з джерел у цій країні у вигляді дивідендів, процентів та роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню.
Конвенція передбачає ставки оподаткування дивідендів згідно з вимогами Модельної Конвенції ОЕСР:
  • дивіденди (загальна ставка 15%; для дивідендів, які отримує компанія, що володіє безпосередньо принаймні 20% капіталу компанії, яка такі дивіденди сплачує – 5%);
  • проценти та роялті – ставка 10%. 
Оподаткування за конвенцією з Мальтою
Набуття чинності Конвенцією також сприятиме:
  – запобіганню ухиленням від сплати податків;
  – усуванню податкової дискримінації;
  – створенню механізмів покращення співробітництва між податковими органами України та Мальти шляхом встановлення процедур взаємного узгодження спірних питань;
  – забезпеченню обміну податковою інформацією;
  – стимулюванню ділової ініціативи підприємців;
  – врегулюванню питань міжнародного оподаткування доходів у двосторонніх стосунках між державами. 
Нагадаємо, що Конвенція та Протокол до неї були підписані урядами країн ще у вересні 2013 року, а перша спроба їх ратифікації у вересні 2015 була невдалою. До речі, саме Мальта наразі головує в ЄС.